15 września 2018 at 00:00 Poznań Zgłoś się

Projekt na Wschód: 2018

Jak zaplanować i napisać projekt międzynarodowy, dlaczego warto pracować nad wnioskiem zespołowo oraz co warto brać pod uwagę pracując nad projektem z partnerem – te i inne tematy poruszymy w dn. 11-13 października 2018 r. w Poznaniu na szkoleniu „Projekt na Wschód”. Nabór zgłoszeń trwa do 15 września 2018 r.

Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Polski (pracowników i wolontariuszy ) prowadzących lub planujących rozpocząć współpracę międzynarodową w ramach partnerskiego projektu z jednym z krajów objętych programem RITA- Przemiany w regionie (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Ukraina, Tadżykistan).

Jeśli:

  • macie pomysł na projekt, a głowicie się nad tym, jak go opisać…
  • macie poczucie, że nie zawsze potraficie swoje dobre pomysły przetworzyć na projekt…

… to szkolenie jest właśnie dla Was!

Szkolenie dotyczy planowania, przygotowania i realizacji partnerskich projektów międzynarodowych i jest kierowane do osób mających w tym zakresie niewielkie doświadczenie lub niemających doświadczenia. W ramach szkolenia będziemy pracować nad konkretnymi pomysłami na projekty realizowane z partnerami z jednego z wymienionych wyżej krajów, dlatego do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim te organizacje z Polski, które mają już organizację partnerską na Wschodzie i wstępny pomysł na wspólny projekt.

Preferowane będą zgłoszenia z organizacji planujących pracować nad projektem o charakterze demokratyzacyjnym, rozwojowym bądź wymiany doświadczeń w zakresie transformacji społecznej.

Z każdej zgłaszającej się organizacji zapraszamy dwie osoby zaangażowane w planowanie i realizowanie wschodnich inicjatyw organizacji – ze względu na specyfikę szkolenia konieczny jest udział dwojga reprezentantów z organizacji (bez możliwości późniejszej zmiany wskazanych osób).

Fundacja zapewnia uczestnikom noclegi (w pokojach dwuosobowych), wyżywienie i materiały szkoleniowe podczas warsztatu. Uczestnicy pokrywają koszty swojego przejazdu na i z miejsca szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w dniach 11-13 października br. w Poznaniu. Zajęcia rozpoczynamy o godz. 12:00 w czwartek i kończymy o g. 14:00 w sobotę. Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przekazane zakwalifikowanym osobom.

Przedstawiciele organizacji chcących wziąć udział w szkoleniu powinni wspólnie wypełnić ankietę zgłoszeniową: 2018_Projekt_na_Wschod_zgloszenie i przesłać ją na adres martyna.bogaczyk@fed.org.pl do 15 września 2018 r. Dane osób, zgłaszanych do udziału będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu naboru zgodnie z Art. 6 ust. 1 b) RODO. Pełna klauzula informacyjna znajduje się w formularzu zgłoszeniowym.

Ramowy program szkolenia można pobrać tutaj. Warsztaty poprowadzi zespół trenerski z FED: Anna Kertyczak i Martyna Bogaczyk.

Wyniki rekrutacji na szkolenie zostaną opublikowane na stronie www.fed.org.pl do 20 września 2018 r. Osoby zakwalifikowane na szkolenie otrzymają potwierdzenie mailowe.

Dodatkowych informacji udziela Martyna Bogaczyk:
e-mail: martyna.bogaczyk@fed.org.pl
tel.: +48 601 458 653 (od poniedziałku do piątku w godz. 10:00-17:00).

Szkolenie jest realizowane przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

SHARING IS CARING

Aktualne nabory

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web