Fundusz Pomocowy: trwa ocena wniosków

Co słychać w Funduszu Pomocowym? Przede wszystkim trwa ocena merytoryczna 410 wniosków, które wpłynęły w ramach naboru na otwarty konkurs grantowy w edycji „Wiosna 2022”. Wyniki konkursu dostępne będą przed końcem maja.

W oczekiwaniu na wyniki postanowiliśmy podzielić się kilkoma danymi statystycznymi.

1. JAKIE OBSZARY TEMATYCZNE DOMINOWAŁY?

Najwięcej wniosków, bo aż 153, wpłynęło w obszarze „zmniejszanie strat edukacyjnych dzieci i młodzieży powstałych w wyniku pandemii COVID-19, poprzez działania prowadzone w ramach edukacji zarówno formalnej, jak i pozaformalnej”.

Dużą popularnością cieszył się także obszar „przeciwdziałanie izolacji społecznej w środowiskach lokalnych, a także w grupach zagrożonych wykluczeniem społecznym”, w którym złożono 118 wniosków. Z kolei na „działania na rzecz bezpieczeństwa oraz zdrowia psychicznego i fizycznego dzieci i młodzieży” wpłynęły 103 wnioski.

Wyraźnie mniej wniosków wpłynęło w obszarach „zwiększanie skuteczności uczenia się i nauczania uczniów w trakcie edukacji przedszkolnej i szkolnej prowadzonej w formie zdalnej, hybrydowej lub stacjonarnej” (21 wniosków) oraz „prowadzenie badań, które dostarczą aktualnych danych na temat sytuacji dzieci i młodzieży w czasie i po pandemii i będą służyć do rozwoju działań edukacyjnych” (16 wniosków).

2.SKĄD WPŁYNĘŁY WNIOSKI?

Najwięcej wniosków wpłynęło z miejscowości liczących do 20 tys. mieszkańców – aż 153 propozycje projektów! Kolejne grupy to miejscowości powyżej 200 tys. (132 wnioski), 50-200 tys. mieszkańców (76 wniosków) oraz między 20 a 50 tys. mieszkańców (50 wniosków). Oznacza to, że aż 2/3 wniosków złożyły organizacje z miejscowości liczących poniżej 200 tysięcy mieszkańców 🙂

3. DOŚWIADCZENIE ORGANIZACJI

Co ciekawe, najliczniejszą grupę wnioskujących stanowiły organizacje, które powstały w okresie pandemii, czyli zostały zarejestrowane w ciągu ostatnich 2 lat – jest ich aż 104. Kolejne trzy miejsca przypadły organizacjom liczącym 6-10 lat (88 wniosków), 3-5 lat (83 wnioski) oraz powyżej 15 lat (80 wniosków). Najmniej wniosków wpłynęło od organizacji istniejących 11-15 lat – jest ich 56.

 

Za wszystkie złożone wnioski bardzo dziękujemy!

Wyniki konkursu dostępne będą na naszej stronie internetowej i FB przed końcem maja.

 

„Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2022-2023” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji.
projekt i realizacja strony internetowej: rock the web