Mikrogranty

Mikro granty

Tydzień Edukacji Globalnej to cykliczne wydarzenie obchodzone w trzecim tygodniu listopada. W tym roku przypada w dniach 19-25 listopada i odbywa się pod hasłem „Cele Zrównoważonego Rozwoju. Odpowiedzmy na wyzwania zmieniającego się świata!”.

TEG to okazja do tego, by prowadzić lokalne działania edukacyjne o problemach globalnych, skierowane przede wszystkim do dzieci i młodzieży. TEG to też okazja, by angażować dzieci i młodzież do aktywnego działania na rzecz bardziej sprawiedliwego świata, pokazywać (i wspólnie z nimi wypracowywać) konkretne możliwości zaangażowania i uświadomić im w tym kontekście odpowiedzialność za własne działania.

TEG to czas kulminacji działań edukacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe: w całej Polsce organizowane są wystawy, warsztaty, wykłady, gry miejskie czy happeningi. W tym roku po raz pierwszy proponujemy możliwość uzyskania dofinansowania na działania realizowane w czasie i z okazji TEG.

Z tej okazji skorzystały 54 organizacje, które złożyły do nas wnioski, dofinansowaliśmy 15 z nich.

W konkursie na mikro granty otrzymaliśmy 54 wnioski. Po etapie oceny formalnej 43 z nich zostało przekazane do oceny merytorycznej.

W konkursie dofinansowaliśmy 15 wydarzeń na łączną kwotę 69 362,82 zł. Zapraszamy do zapoznania się z listą rankingową poniżej.

Pobierz:

Konkurs na mikro granty w 7 pytaniach i odpowiedziach

1. Kto może wziąć udział w konkursie i ubiegać się o grant?

Do udziału zapraszamy polskie organizacje pozarządowe. Jakie? Sprawdź w regulaminie.

Niestety, szkoły i biblioteki nie mogą bezpośrednio brać udziału w konkursie, natomiast gorąco zachęcamy do nawiązywania partnerstw z organizacjami pozarządowymi i włączania się w organizację wydarzeń.     

2. Jakie są cele konkursu?

Celem konkursu jest dofinansowanie najlepszych pomysłów na wydarzenia w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej.

3. Jakie działania mogą zostać dofinansowane?

Dofinansujemy wydarzenia, które realizują edukację globalną. Format wydarzeń może być dowolny, np. kampania edukacyjna, konkurs, gra terenowa, festyn, wystawa, spektakl, spotkanie z ekspertem/ekspertką. Wydarzenia powinny być kierowane do dzieci, młodzieży szkolna i rodziców, nauczycieli, kadry akademickiej,  studentów, pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych.

4. Do kiedy składać wnioski?

Nabór wniosków trwa do 5 listopada br. do godz. 12:00. Informację o tym, kto otrzyma dofinansowanie ogłosimy 12 listopada.

5. Kiedy powinny odbyć się wydarzenia?

Zależy nam na tym, by wydarzenia odbywały się w TEG, czyli od 19 do 25 listopada. Całość działań – razem z ich przygotowaniem, planowaniem a następnie podsumowaniem, powinna zamknąć się w terminie od 13 do 30 listopada 2018 r.

Później, do 14 grudnia, należy złożyć do FED sprawozdanie z projektu.

6. Jaka jest wysokość mikrograntów?

Od 2 000 do 5 000. złotych. 20% z tej kwoty można przeznaczyć na administrację. Poza tym wymagamy 10% wkładu własnego (nie musi być to wkład finansowy).

7. Jak można wziąć udział w konkursie?

Należy wypełnić formularz wniosku dostępny na stronie https://witkac.pl/#/urzad/index/173 . Wnioski składane są tylko online a formularz jest dość prosty.

Polska Pomoc

 

 

Projekt jest współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web