Praca w programach grantowych FED

Fundacja Edukacja dla Demokracji poszukuje osoby na stanowisko kierownika/ kierowniczki programów grantowych.

Fundacja prowadzi obecnie dwa programy grantowe: Edukacja Globalna i program RITA – Przemiany w regionie. Są one finansowane ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych oraz Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Poszukujemy osoby, która od marca br. dołączy do zespołu Fundacji i we współpracy z koordynatorkami grantów zapewni realizację procedur grantowych na najwyższym poziomie. Realizując programy grantowe dbamy zarówno o merytoryczną stronę działań, na które przekazujemy dotacje, jak i formalną poprawność rozliczeń. Jesteśmy grantodawcą postrzeganym przez organizacje, z którymi pracujemy, jako przyjazny i wspierający. Szukamy osoby, która podziela taką wizję pracy.

 

Do zadań kierownika/ kierowniczki programów grantowych  należeć będzie:

 • nadzór nad prawidłowym przebiegiem procedury grantowej (regrantingowej),
 • komunikacja ze sponsorami programów, w tym sporządzanie sprawozdań,
 • bieżąca aktualizacja dokumentów konkursowych (regulaminy, załączniki, formularze wniosków, umowy, aneksy, sprawozdania),
 • obsługa konta Fundacji na platformie Witkac.pl na potrzeby realizowanej procedury grantowej,
 • wsparcie koordynatorek grantów w ich zadaniach (organizacja posiedzeń komisji grantowych, konsultacje formalne przy przygotowywaniu umów i aneksów oraz kontroli sprawozdań, współprowadzenie spotkań informacyjnych, w tym w formie webinariów, monitoring wybranych projektów),
 • nadzór nad realizacją dofinansowanych projektów w wybranych ścieżkach grantowych (negocjowanie i podpisywanie umów, monitoring działań, kontakt z grantobiorcami, weryfikacja sprawozdań merytorycznych i finansowych),
 • promocja konkursów grantowych, przygotowywanie newslettera, organizacja i współprowadzenie spotkań i konferencji,
 • współtworzenie koncepcji rozwoju programów grantowych.

 

Do współpracy zaprosimy osobę, która:

 • ma doświadczenie w obsłudze konkursów grantowych oraz realizacji projektów ze środków publicznych,
 • biegle posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie,
 • lubi kontakt z ludźmi, sprawnie i skutecznie komunikuje informacje i ma wysoką kulturę osobistą,
 • jest dobrze zorganizowana i skrupulatna, posiada umiejętności analityczne,
 • zna specyfikę polskiego trzeciego sektora oraz przepisy dotyczące organizacji społecznych,
 • ma wiedzę i doświadczenie z zakresu edukacji globalnej,
 • biegle posługuje się komputerem, bardzo dobrze zna pakiet MS Office,
 • rozumie potrzebę dbania o promocję realizowanych działań, jest kreatywna, potrafi i lubi dbać o spójność wizualną i merytoryczną przekazu promocyjnego.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • Doświadczenie współpracy z NGO z obszaru b. ZSRR,
 • Znajomość języka angielskiego,
 • Znajomość języka rosyjskiego i/lub ukraińskiego,
 • Doświadczenie w prowadzeniu działań edukacyjnych,
 • Doświadczenie prowadzenia komisji grantowych.

 

Oferujemy:

 • Pracę w wymiarze pełnego etatu (umowa o pracę), po 3-miesięcznym okresie próbnym.
 • Wynagrodzenie miesięcznie w wysokości 4000-4500 zł brutto w zależności kompetencji i doświadczenia kandydata/kandydatki.
 • Doświadczenie pracy w pozytywnym zespole.
 • Wsparcie we wdrażaniu się do nowych obowiązków.
 • Możliwość współtworzenia działań naszej organizacji.
 • Pracę w przestronnym biurze w centrum Warszawy.

 

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w języku polskim i listu motywacyjnego  na adres martyna.bogaczyk@fed.org.pl, w mailu o tytule „CV: rekrutacja programy grantowe” w terminie do 8 lutego 2019 r.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.

W razie pytań dot. ogłoszenia zapraszamy do kontaktu na wyżej podany adres mailowy.

Klauzula informacyjna
Dane osób, zawarte w przesłanych do FED CV będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z Art. 6 ust. 1 b). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane: RODO).
Administratorem danych jest Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED) z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 9/11, 00-150. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przetwarzane do jej zakończenia tj. najpóźniej do k. marca 2019 r. Nie przechowujemy CV na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Osobom, które prześlą do nas CV przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo usunięcia danych (jednoznaczne z wycofaniem swojego CV z procesu rekrutacji),prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. FED nie przetwarza danych osobowych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie przekazuje danych podmiotom trzecim (w tym poza obszar EOG). Kontakt z osobą właściwą w sprawach danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: odo@fed.org.pl. Podanie danych i przesłanie CV ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w rekrutacji.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web