Asystent/-ka programów grantowych

Fundacja Edukacja dla Demokracji (dalej: FED) poszukuje osoby na stanowisko asystenta/asystentki programów grantowych.

Fundacja prowadzi obecnie trzy programy grantowe: Edukacja Globalna,  RITA – Przemiany w regionie, Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020. Jesteśmy także członkiem konsorcjum, realizującego Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Poszukujemy osoby, która od połowy października br. dołączy do zespołu Fundacji i wesprze realizację programów grantowych. W programach dysponujemy środkami przekazanymi przez inne instytucje – Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021.

Realizując programy grantowe dbamy zarówno o merytoryczną stronę działań, na które przekazujemy dotacje, jak i formalną poprawność rozliczeń. Przez organizacje, z którymi współpracujemy, jesteśmy postrzegani jako przyjazny i wspierający grantodawca. Szukamy osoby, która podziela taką wizję.

Do zadań asystenta/asystentki programów grantowych należeć będzie:

 • wsparcie realizacji konkursów grantowych w ramach programów realizowanych w FED,
 • współtworzenie i bieżąca aktualizacja dedykowanego internetowego systemu obsługi wniosków i dotacji,
 • wsparcie koordynatorek programów grantowych w ich zadaniach (konsultacje formalne przy przygotowywaniu umów i aneksów, realizacji oraz kontroli sprawozdań, współprowadzenie spotkań informacyjnych, w tym w formie webinariów, monitoring wybranych projektów),
 • promocja konkursów grantowych, przygotowywanie newslettera, organizacja i współprowadzenie spotkań i konferencji,
 • zbieranie dokumentacji oraz publikacji powstałych w ramach projektów,
 • współtworzenie koncepcji rozwoju programów grantowych.

 

Do współpracy zaprosimy osobę, która:

 • ma doświadczenie w obsłudze konkursów grantowych oraz w realizacji projektów,
 • biegle posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie,
 • rozumie potrzebę dbania o promocję realizowanych działań, jest kreatywna, potrafi i lubi dbać o spójność wizualną i merytoryczną przekazu promocyjnego,
 • zna specyfikę polskiego trzeciego sektora oraz przepisy dotyczące organizacji społecznych,
 • biegle posługuje się komputerem, bardzo dobrze zna pakiet MS Office oraz pracę w środowisku Google,
 • lubi kontakt z ludźmi, sprawnie i skutecznie komunikuje informacje i ma wysoką kulturę osobistą,
 • jest dobrze zorganizowana i skrupulatna, posiada umiejętności analityczne.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie w prowadzeniu i organizowaniu działań edukacyjnych,
 • wiedza i doświadczenie z zakresu edukacji globalnej,
 • znajomość języków obcych w szczególności angielskiego i rosyjskiego lub ukraińskiego,
 • doświadczenie współpracy z NGO z obszaru b. ZSRR.

 

Oferujemy:

 • pracę w wymiarze pełnego etatu (umowa o pracę poprzedzona kwartalnym okresem próbnym),
 • doświadczenie pracy we wspierającym zespole o wysokiej kulturze współpracy,
 • wsparcie we wdrażaniu się do nowych obowiązków,
 • możliwość współtworzenia działań naszej organizacji,
 • pracę w przestronnym biurze w centrum Warszawy z możliwością pracy częściowo zdalnej także po pandemii,
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i zakresu obowiązków.

 

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w języku polskim i listu motywacyjnego  na adres martyna.bogaczyk@fed.org.pl, w mailu o tytule „CV: asystent/ka programów grantowych” w terminie do 28 września 2020 r.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

W razie pytań dot. ogłoszenia zapraszamy do kontaktu na wyżej podany adres mailowy.

 

Klauzula informacyjna

Dane osób, zawarte w przesłanych do FED CV będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z Art. 6 ust. 1 b). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane: RODO).

Administratorem danych jest Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED) z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 9/11, 00-150. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przetwarzane do jej zakończenia tj. najpóźniej do końca października 2020 r. Nie przechowujemy CV na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Osobom, które prześlą do nas CV przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo usunięcia danych (jednoznaczne z wycofaniem swojego CV z procesu rekrutacji), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. FED nie przetwarza danych osobowych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie przekazuje danych podmiotom trzecim (w tym poza obszar EOG). Kontakt z osobą właściwą w sprawach danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: odo@fed.org.pl. Podanie danych i przesłanie CV ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w rekrutacji.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web