Wspieramy Ukrainę

Wspieramy Ukrainę

 

Program Wspieramy Ukrainę skierowany jest do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce. Dofinansowanie mogą otrzymać samodzielne inicjatywy polskich organizacji, a także inicjatywy realizowane wraz z partnerami polskimi i ukraińskimi.

Celem Programu jest wsparcie ww. odbiorców w kontekście wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie poprzez realizację następujących działań:

  • wspieranie inicjatyw polskich organizacji pozarządowych podejmowanych we współpracy z partnerami ukraińskimi w Ukrainie;
  • wspieranie inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe w Polsce na rzecz uchodźców z Ukrainy;
  • wspieranie koordynacji działań polskich organizacji pozarządowych na rzecz Ukrainy (m.in. z innymi instytucjami/środowiskami) – głównie dotyczących uchodźców z Ukrainy, ale także inicjatyw podejmowanych w samej Ukrainie.

Priorytetem jest wsparcie organizacji pozarządowych mających ugruntowaną współpracę z partnerami w Ukrainie oraz tych działających w małych społecznościach lokalnych, do których również trafiają osoby uciekające przed wojną. Dofinansowanie mogą otrzymać samodzielne inicjatywy polskich organizacji a także realizowane wraz z partnerami ukraińskimi.

Więcej informacji udzielają:

Sylwia Gajownik:+48 535 854 424

Martyna Bogaczyk: +48 601 458 653

e-mail: ukraina@fed.org.pl

 

do pobrania:

logotypy Programu Wspieramy Ukrainę 

Wytyczne dot. informowania o programie Wspieramy Ukrainę

 

Mapa projektów wspieranych ze środków Programu:

Program Wspieramy Ukrainę to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web