Wspieramy Ukrainę

Wspieramy Ukrainę

Wspieramy Ukrainę to nowy program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności adresowany do polskich organizacji pozarządowych, które masowo, natychmiastowo i na wielką skalę ruszyły z pomocą naszym ukraińskim sąsiadom. Rada Dyrektorów PAFW podjęła decyzję o uruchomieniu dodatkowych środków i utworzeniu specjalnego programu grantowego „Wspieramy Ukrainę” z budżetem blisko 4 milionów zł. Z radością i w poczuciu olbrzymiej odpowiedzialności informujemy, że Fundacja Edukacja dla Demokracji została zaproszona do bycia Realizatorem Programu.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, szybka „ścieżka ukraińska” w programie RITA – Przemiany w regionie została przekształcona w nowy program grantowy „Wspieramy Ukrainę”. 

Program skierowany jest do organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym trafiającym do Polski. Celem Programu jest wsparcie ww. odbiorców w kontekście wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie poprzez realizację następujących działań:

  1. wspieranie inicjatyw polskich organizacji pozarządowych podejmowanych we współpracy z partnerami ukraińskimi w Ukrainie;
  2. wspieranie inicjatyw realizowanych przez organizacje pozarządowe w Polsce na rzecz uchodźców z Ukrainy;
  3. wspieranie koordynacji działań polskich organizacji pozarządowych na rzecz Ukrainy (m.in. z innymi instytucjami/środowiskami) – głównie dotyczących uchodźców z Ukrainy, ale także inicjatyw podejmowanych w samej Ukrainie.

Priorytetem będzie wsparcie organizacji pozarządowych mających ugruntowaną współpracę z partnerami w Ukrainie oraz tych działających w małych społecznościach lokalnych, do których również trafiają osoby uciekające przed wojną. Dofinansowanie będą mogły otrzymać samodzielne inicjatywy polskich organizacji a także realizowane wraz z partnerami ukraińskimi.

W ramach programu Wspieramy Ukrainę realizowane są lub będą następujące konkursy grantowe:

 

Po rozstrzygnięciu obu wyżej opisanych konkursów, biorąc pod uwagę wysokość dostępnych środków oraz sytuację w Ukrainie i w Polsce zespół Programu na bieżąco będzie podejmował decyzje o terminie i kształcie ewentualnych kolejnych konkursów.

Więcej informacji udzielają:

Sylwia Gajownik:+48 535 854 424

Agnieszka Świeczka: +48 605 787 757

e-mail: ukraina@fed.org.pl

Mapa projektów wspieranych ze środków Programu:

Program Wspieramy Ukrainę to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web