WSZĘDZIE WARTO BYĆ OBYWATELEM

ZAMÓW PLANSZE DLA SWOJEJ SZKOŁY

Zamawiam!
WESPRZYJ NAS Przekaż 1% podatku Norweg O programie Pomocowy Zobacz wyniki konkursu

Misja

Jesteśmy po to, aby wspierać prodemokratyczne i proobywatelskie zmiany w społeczeństwie przede wszystkim w Polsce i na obszarze b. ZSRR, w szczególności tam, gdzie ograniczony jest dostęp do edukacji, rynku pracy i możliwości współdecydowania o własnym losie. Dążymy do tego, by ludzie brali odpowiedzialność za swoje otoczenie społeczne i byli otwarci w stosunku do innych – kultur i społeczeństw.

Wzmacniamy tych, którzy chcą zmieniać swoje otoczenie – uczymy nauczycieli prowadzić zajęcia, w których uczniowie są twórczy, samodzielni i myślą krytycznie, a lokalnych aktywistów jak mobilizować mieszkańców, żeby razem zbudowali chodnik, czy przekonali radnych do zamontowania latarni.

Wspieramy finansowo ludzi i organizacje, żeby zmieniali swoje sąsiedztwo, szkołę, czy wieś tworząc samorządy uczniowskie, zakładając pracownie krawieckie czy ucząc się rzetelnego dziennikarstwa.

Spotykamy ze sobą ludzi, żeby mogli porozmawiać i uczyć się od siebie wzajemnie. Dzięki nam w ostatnich 6 latach ponad 450 osób w 96 społecznościach lokalnych na Ukrainie opracowało w grupach diagnozę dla swojej miejscowości, a ponad 60 szkół z Polski rozpoczęło współpracę z ukraińskimi partnerami.

Działania lokalne

Granty

Poprzez dofinansowanie, którego udzielamy innym organizacjom, wspieramy ich inicjatywy służące budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, dzieleniu się doświadczeniem i dobrymi rozwiązaniami, a także tworzeniu przestrzeni i kultury dialogu.

Środki na dotacje sami pozyskujemy od innych donorów, zazwyczaj ze środków publicznych.

Co finansujemy

  • RITA

    Program RITA – Przemiany w regionie oferuje dotacje dla polskich organizacji pozarządowych współpracujących z partnerami z wybranych krajów b. ZSRR. Projekty dofinansowywane w ramach RITA powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem i uwzględniać w tym dzielenie się polskim doświadczeniem.

    Nabór wniosków odbywa się w trzech ścieżkach: na projekty partnerskie, tzw. wkłady własne oraz granty wyjazdowe.

  • EDUKACJA GLOBALNA

    W ramach programu Edukacja Globalna wspieramy organizacje pozarządowe realizujące w Polsce działania edukacyjne i popularyzacyjne z zakresu edukacji globalnej, tj. edukacji budującej w polskim społeczeństwie wiedzę na temat zjawisk i współzależności globalnych oraz odpowiedzialność za współczesny świat i gotowość do działania na jego rzecz.

    W organizowanym raz do roku konkursie grantowym preferowane są działania realizowane poza dużymi ośrodkami miejskimi.

Szkolenia

W Fundacji Edukacja dla Demokracji od zawsze prowadzimy szkolenia – kursy trenerskie, warsztaty współpracy międzynarodowej czy szkolenia przygotowujące do napisania projektów. Sprawdź nas!

Materiały edukacyjne

Wesprzyj nas

MOŻESZ NAM PRZEKAZAĆ 1% PODATKU!

Działamy dzięki Tobie – zobacz jak przekazać nam swój 1%!

Masz pytania? Napisz do nas na wspieram@fed.org.pl

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web