StandWithUA Wesprzyj Ukrainę!

WSZĘDZIE WARTO BYĆ OBYWATELEM

Norweg Granty instytucjonalne Wesprzyj Ukrainę Nowy program grantowy Zamów grę Pomocowy New Layer Otwarty konkurs "Jesień 2022"

ZAMÓW PLANSZE DLA SWOJEJ SZKOŁY

Zamawiam!
WESPRZYJ NAS Przekaż 1% podatku

Misja

Jesteśmy po to, aby wspierać prodemokratyczne i proobywatelskie zmiany w społeczeństwie przede wszystkim w Polsce i na obszarze b. ZSRR, w szczególności tam, gdzie ograniczony jest dostęp do edukacji, rynku pracy i możliwości współdecydowania o własnym losie. Dążymy do tego, by ludzie brali odpowiedzialność za swoje otoczenie społeczne i byli otwarci w stosunku do innych – kultur i społeczeństw.

Wzmacniamy tych, którzy chcą zmieniać swoje otoczenie – uczymy nauczycieli prowadzić zajęcia, w których uczniowie są twórczy, samodzielni i myślą krytycznie, a lokalnych aktywistów jak mobilizować mieszkańców, żeby razem zbudowali chodnik, czy przekonali radnych do zamontowania latarni.

Wspieramy finansowo ludzi i organizacje, żeby zmieniali swoje sąsiedztwo, szkołę, czy wieś tworząc samorządy uczniowskie, zakładając pracownie krawieckie czy ucząc się rzetelnego dziennikarstwa.

Spotykamy ze sobą ludzi, żeby mogli porozmawiać i uczyć się od siebie wzajemnie. Dzięki nam w ostatnich 6 latach ponad 450 osób w 96 społecznościach lokalnych na Ukrainie opracowało w grupach diagnozę dla swojej miejscowości, a ponad 60 szkół z Polski rozpoczęło współpracę z ukraińskimi partnerami.

Aktualności

Granty

Poprzez dofinansowanie, którego udzielamy innym organizacjom, wspieramy ich inicjatywy służące budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, dzieleniu się doświadczeniem i dobrymi rozwiązaniami, a także tworzeniu przestrzeni i kultury dialogu.

Środki na dotacje sami pozyskujemy od innych donorów, zazwyczaj ze środków publicznych.

Co finansujemy

 • RITA

  Program RITA – Przemiany w regionie oferuje dotacje dla polskich organizacji pozarządowych współpracujących z partnerami z wybranych krajów b. ZSRR. Projekty dofinansowywane w ramach RITA powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem i uwzględniać w tym dzielenie się polskim doświadczeniem.

  Nabór wniosków odbywa się w trzech ścieżkach: na projekty partnerskie, tzw. wkłady własne oraz granty wyjazdowe.

 • EDUKACJA GLOBALNA

  W ramach programu Edukacja Globalna wspieramy organizacje pozarządowe realizujące w Polsce działania edukacyjne i popularyzacyjne z zakresu edukacji globalnej, tj. edukacji budującej w polskim społeczeństwie wiedzę na temat zjawisk i współzależności globalnych oraz odpowiedzialność za współczesny świat i gotowość do działania na jego rzecz.

  W organizowanym raz do roku konkursie grantowym preferowane są działania realizowane poza dużymi ośrodkami miejskimi.

 • AKTYWNI OBYWATELE

  Celem Programu AO-FR jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce (zwłaszcza działających w małych miejscowościach) oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość. W ramach Programu planowane są dwa nabory projektów tematycznych oraz dwa nabory ciągłe na tzw. projekty interwencyjne.

  Wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego tworzymy konsorcjum realizujące program. Jest on finansowany z Funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

 • FUNDUSZ POMOCOWY

  Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji. Jego celem jest pomoc organizacjom znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji, wynikającej z pandemii oraz wsparcie inicjatyw obywatelskich przeciwdziałających jej skutkom. W naborze wniosków w 2021 roku wsparcie otrzymało 46 inicjatyw przeciwdziałających pandemii w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży wśród dzieci i młodzieży z małych ośrodków oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 • WSPIERAMY UKRAINĘ

  Wspieramy Ukrainę to specjalny program grantowy zainicjowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności realizowany we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji. Celem programu jest wsparcie inicjatyw polskich organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz mieszkańców Ukrainy – tych którzy cierpią w wyniku działań wojennych w swoim kraju a także uchodźców wojennych z Ukrainy przybywających do Polski.

Szkolenia

W Fundacji Edukacja dla Demokracji od zawsze prowadzimy szkolenia – kursy trenerskie, warsztaty współpracy międzynarodowej czy szkolenia przygotowujące do napisania projektów. Sprawdź nas!

Materiały edukacyjne

Wesprzyj nas

MOŻESZ NAM PRZEKAZAĆ 1% PODATKU!

Działamy dzięki Tobie – zobacz jak przekazać nam swój 1%!

Masz pytania? Napisz do nas na wspieram@fed.org.pl

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web