Misja

Jesteśmy po to, aby wspierać prodemokratyczne i proobywatelskie zmiany w społeczeństwie przede wszystkim w Polsce i na obszarze b. ZSRR, w szczególności tam, gdzie ograniczony jest dostęp do edukacji, rynku pracy i możliwości współdecydowania o własnym losie. Dążymy do tego, by ludzie brali odpowiedzialność za swoje otoczenie społeczne i byli otwarci w stosunku do innych – kultur i społeczeństw.

Wzmacniamy tych, którzy chcą zmieniać swoje otoczenie – uczymy nauczycieli prowadzić zajęcia, w których uczniowie są twórczy, samodzielni i myślą krytycznie, a lokalnych aktywistów jak mobilizować mieszkańców, żeby razem zbudowali chodnik, czy przekonali radnych do zamontowania latarni.

Wspieramy finansowo ludzi i organizacje, żeby zmieniali swoje sąsiedztwo, szkołę, czy wieś tworząc samorządy uczniowskie, zakładając pracownie krawieckie czy ucząc się rzetelnego dziennikarstwa.

Spotykamy ze sobą ludzi, żeby mogli porozmawiać i uczyć się od siebie wzajemnie. Dzięki nam w ostatnich 6 latach ponad 450 osób w 96 społecznościach lokalnych na Ukrainie opracowało w grupach diagnozę dla swojej miejscowości, a ponad 60 szkół z Polski rozpoczęło współpracę z ukraińskimi partnerami.

Aktualności

Granty

Poprzez dofinansowanie, którego udzielamy innym organizacjom, wspieramy ich inicjatywy służące budowaniu społeczeństwa obywatelskiego, dzieleniu się doświadczeniem i dobrymi rozwiązaniami, a także tworzeniu przestrzeni i kultury dialogu.

Środki na dotacje sami pozyskujemy od innych donorów, zazwyczaj ze środków publicznych.

Co finansujemy

 • RITA

  Program RITA – Przemiany w regionie oferuje dotacje dla polskich organizacji pozarządowych współpracujących z partnerami z wybranych krajów b. ZSRR. Projekty dofinansowywane w ramach RITA powinny przyczyniać się do długotrwałych zmian demokratycznych, społecznych i gospodarczych w krajach objętych programem i uwzględniać w tym dzielenie się polskim doświadczeniem.

  Nabór wniosków odbywa się w trzech ścieżkach: na projekty partnerskie, tzw. wkłady własne oraz granty wyjazdowe.

 • EDUKACJA GLOBALNA

  W ramach programu Edukacja Globalna wspieramy organizacje pozarządowe realizujące w Polsce działania edukacyjne i popularyzacyjne z zakresu edukacji globalnej, tj. edukacji budującej w polskim społeczeństwie wiedzę na temat zjawisk i współzależności globalnych oraz odpowiedzialność za współczesny świat i gotowość do działania na jego rzecz.

  W organizowanym raz do roku konkursie grantowym preferowane są działania realizowane poza dużymi ośrodkami miejskimi.

 • AKTYWNI OBYWATELE

  Celem Programu AO-FR jest trwałe wzmocnienie organizacji społecznych w Polsce (zwłaszcza działających w małych miejscowościach) oraz rozwój społeczeństwa obywatelskiego, dla którego różnorodność społeczna, równe traktowanie i dialog stanowią szczególną wartość. W ramach Programu planowane są dwa nabory projektów tematycznych oraz dwa nabory ciągłe na tzw. projekty interwencyjne.

  Wspólnie z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego tworzymy konsorcjum realizujące program. Jest on finansowany z Funduszy EOG, pochodzących z Islandii, Liechtensteinu i Norwegii.

 • FUNDUSZ POMOCOWY - zakończony

  Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich” to program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności prowadzony we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji. Jego celem jest pomoc organizacjom znajdujących się w wyjątkowo trudnej sytuacji, wynikającej z pandemii oraz wsparcie inicjatyw obywatelskich przeciwdziałających jej skutkom. W naborze wniosków w 2021 roku wsparcie otrzymało 46 inicjatyw przeciwdziałających pandemii w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży wśród dzieci i młodzieży z małych ośrodków oraz środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

 • WSPIERAMY UKRAINĘ

  Wspieramy Ukrainę to specjalny program grantowy zainicjowany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności realizowany we współpracy z Fundacją Edukacja dla Demokracji. Celem programu jest wsparcie inicjatyw polskich organizacji pozarządowych prowadzących działania na rzecz mieszkańców Ukrainy – tych którzy cierpią w wyniku działań wojennych w swoim kraju a także uchodźców wojennych z Ukrainy przybywających do Polski.

Szkolenia

W Fundacji Edukacja dla Demokracji od zawsze prowadzimy szkolenia – kursy trenerskie, warsztaty współpracy międzynarodowej czy szkolenia przygotowujące do napisania projektów. Sprawdź nas!

Procedura skargowa

W Fundacji Edukacja dla Demokracji od zawsze prowadzimy szkolenia – kursy trenerskie, warsztaty współpracy międzynarodowej czy szkolenia przygotowujące do napisania projektów. Sprawdź nas!

Materiały edukacyjne

Wesprzyj nas

MOŻESZ NAM PRZEKAZAĆ 1,5% PODATKU!

Działamy dzięki Tobie – zobacz jak przekazać nam 1,5%!

Masz pytania? Napisz do nas na wspieram@fed.org.pl

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web