Edukacja Globalna

EDUKACJA GLOBALNA

Edukacja globalna kładzie nacisk na zrozumienie przyczyn i konsekwencji zjawisk występujących na świecie w różnych sferach życia (od rozwoju ekonomicznego poprzez środowisko naturalne po konflikty i ich następstwa). Uczy krytycznego myślenia i samodzielnego wyciągania wniosków, a wreszcie zachęca do działania i aktywnego mierzenia się z globalnymi wyzwaniami.

W ramach programu Edukacja Globalna wspieramy organizacje pozarządowe realizujące w Polsce działania edukacyjne i popularyzacyjne z zakresu edukacji globalnej, tj. edukacji budującej w polskim społeczeństwie wiedzę na temat zjawisk i współzależności globalnych oraz odpowiedzialność za współczesny świat i gotowość do działania na jego rzecz. Od 2005 r. wsparliśmy ponad 370 projektów. Prowadzimy też bazę materiałów edukacyjnych za zakresu edukacji globalnej – www.e-globalna.edu.pl

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web