Kim jesteśmy

O NAS

KIM JESTEŚMY ?

Jesteśmy po to, aby wspierać prodemokratyczne i proobywatelskie zmiany w społeczeństwie przede wszystkim w Polsce i na obszarze b. ZSRR, w szczególności tam, gdzie ograniczony jest dostęp do edukacji, rynku pracy i możliwości współdecydowania o własnym losie. Dążymy do tego, by ludzie brali odpowiedzialność za swoje otoczenie społeczne i byli otwarci w stosunku do innych – kultur i społeczeństw.

Dotąd prowadziliśmy wspólne działania z partnerami z kilkunastu krajów. Obecnie jesteśmy aktywni w Polsce, Białorusi, Ukrainie, Tadżykistanie, Mołdowie, Rosji, a także w ramach współpracy z Polonią – w Europie Zachodniej i USA.

Działamy od 1989 r. z inicjatywy działaczy polskiej opozycji demokratycznej oraz American Federation of Teachers – Amerykańskiej Federacji Nauczycieli, którzy w okresie przemian wspierali polskie środowiska edukacyjne.

Otrzymaliśmy wiele wyróżnień i nagród, przede wszystkim za naszą działalność w krajach b. ZSRR. Do najważniejszych należą: Democracy and Civic Society Award przyznana przez Unię Europejską i Stany Zjednoczone w 1998 r., tytuł Instytucji Pro Publico Bono (2004 r.), tytuł Organizacji Pozarządowej Europy Środkowo-Wschodniej 2009 r., przyznany przez Radę Programową Forum Ekonomicznego w Krynicy.

HISTORIA

Wzmacniamy tych, którzy chcą zmieniać swoje otoczenie – uczymy nauczycieli prowadzić zajęcia, w których uczniowie są twórczy, samodzielni i myślą krytycznie, a lokalnych aktywistów jak mobilizować mieszkańców, żeby razem zbudowali chodnik, czy przekonali radnych do zamontowania latarni.

Wspieramy finansowo ludzi i organizacje, żeby zmieniali swoje sąsiedztwo, szkołę, czy wieś tworząc samorządy uczniowskie, zakładając pracownie krawieckie czy ucząc się rzetelnego dziennikarstwa.

Spotykamy ze sobą ludzi, żeby mogli porozmawiać i uczyć się od siebie wzajemnie. Dzięki nam w ostatnich 5 latach ponad 220 osób w 36 społecznościach lokalnych na Ukrainie opracowało w grupach diagnozę dla swojej miejscowości a 170 Tadżyczek uczyło się od siebie, jak założyć Klub Kobiet.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web