Polonia

POLONIA

WSPÓŁPRACA Z POLONIĄ I POLAKAMI MIESZKAJĄCYMI ZA GRANICĄ

Praca ze szkołami polonijnymi nie jest obecnie kontynuowana.

Przez lata wspieraliśmy polonijną edukację i budowanie więzi młodego pokolenia Polaków i osób polskiego pochodzenia z Polską.

Swoje działania opieraliśmy na chęci zapewnienia rodzinom polonijnym  jak najlepszego wsparcia na drodze przekazywania dzieciom języka polskiego, wiedzy o polskiej historii, geografii, kulturze, a nauczycielom polonijnych szkół społecznych – narzędzi i warunków do pracy we współczesnej szkole polonijnej.

Naszym sztandarowym działaniem stał się program Szkoła.PL – finansowe i merytoryczne wsparcie dla polonijnych szkół społecznych w wybranych krajach Zachodu, które odbywało się w cyklu rocznym. W latach 2011-2018 wsparliśmy finansowo ponad 100 szkół polonijnych kwotą niemal 5 mln zł.

Realizowaliśmy także konkursy grantowe dla polskich organizacji pozarządowych współpracujących ze środowiskami polonijnymi z różnych stron świata i dzielących się z nimi swoimi kompetencjami.

Poza ofertą wsparcia finansowego przekazanego w ramach programu zapewniliśmy szkołom dostęp do oferty szkoleń i konsultacji. Np. w 2016 roku udało się wpłynąć na pracę ponad 430 nauczycieli poprzez:

  • 8 webinarów dotyczących pracy nauczyciela;
  • 2 wyjazdowe warsztaty i 3 webinary dotyczące historii, tradycji i kultury Polski;
  • 7 wizyt monitorujących pracę szkół;
  • 8 spotkań konsultacyjnych (konsultacje metodyczne, psychologiczne i logopedyczne) oraz ok. 30 konsultacji przeprowadzonych online.

Nasza oferta szkoleniowa objęła także warsztaty rodzinne prowadzone przez pracowników Muzeum Historii Polski – i tak np. p. Arkadiusz Boniecki przeprowadził zajęcia dot. historii, tradycji i kultury Polski dla dzieci ze szkół w Holandii i Francji, a p. Gabriela Sierocińska-Dec rozmawiała w czasie webinarów z nauczycielami polonijnymi tłumacząc „Co historyk ma wspólnego z detektywem”.

Istotnym uzupełnieniem naszej współpracy z Polonią stał się Polonijny Dzień Dwujęzyczności („Polish Billingual Day”) – inicjatywa zapoczątkowana wspólnie z Fundacją Dobra Polska Szkoła z Nowego Jorku. To specjalne wydarzenie trafiło do polonijnego kalendarza w 2015 roku i jest organizowane w trzeci weekend października w środowiskach polonijnych na całym świecie. Polonijny Dzień Dwujęzyczności przypomina o wartościach wynikających z dwujęzycznej edukacji i jej znaczeniu w życiu Polonii, Polski i krajów, w których przedstawiciele Polonii mieszkają.

Wszystkim naszym partnerom, szkołom i współpracownikom serdecznie dziękujemy za lata owocnej współpracy.

W latach 2011, 2016, 2017 i 2018 projekt był współfinansowany ze środków Kancelarii Senatu RP.
W latach 2012, 2014 i 2015 projekt był współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych.
W roku 2015 projekt realizowano w ramach zadania publicznego współfinansowanego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web