Okładka publikacji

Dwie dekady współpracy

Z okazji dwudziestolecia programu RITA przygotowaliśmy publikację „Dwie dekady współpracy – 20 lat programu RITA – Przemiany w regionie”.

Program RITA został zainicjowany w 2000 roku przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i od tego czasu jest realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji. Narodził się z przekonania, że polskie doświadczenie transformacji to coś, czym warto się dzielić. Polsce udało się dokonać udanych zmian w wielu obszarach życia społecznego, gospodarczego i politycznego. Przemiany w Polsce mogą służyć jako przykład (nie wzór!) dla przemian w regionie.

Program RITA wspiera przemiany demokratyczne, społeczne i gospodarcze w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej, poprzez przekazywanie polskich doświadczeń. Obecnie obejmuje on następujące kraje: Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan.

Publikacja zawiera informacje na temat historii i oferty programu, dane liczbowe i wnioski z ewaluacji, a także trzy reportaże przedstawiające projekty realizowane w ramach programu.

Publikację można pobrać w formacie PDF tutaj.

Publikacja Dwie dekady współpracy. 20 lat programu RITA – Przemiany w regionie jest dostępna na licencji Creative Commons „Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne 4.0 Międzynarodowe” (CC BY-NC 4.0). Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów oraz Fundacji Edukacja dla Demokracji. Utwór powstał w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji przy wykorzystaniu środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, posiadaczach praw oraz o programie RITA. Treść licencji jest dostępna na stronie https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/deed.pl.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web