10 lutego 2019 at 23:59 Warszawa

Projekt na Wschód: 2019

Jak zaplanować i napisać projekt międzynarodowy, dlaczego warto pracować nad wnioskiem zespołowo oraz co warto brać pod uwagę pracując nad projektem z partnerem – te i inne tematy poruszymy w dn. 8-10 marca 2019 r. w Warszawie na szkoleniu „Projekt na Wschód”. Nabór zgłoszeń zakończył się 10 lutego 2019 r.

Szkolenie jest adresowane do przedstawicieli organizacji pozarządowych z Polski (pracowników i wolontariuszy ) prowadzących lub planujących rozpocząć współpracę międzynarodową w ramach partnerskiego projektu z jednym z krajów objętych programem RITA- Przemiany w regionie (Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Mołdawia, Rosja, Tadżykistan, Ukraina, Uzbekistan).

Jeśli:

  • macie pomysł na projekt, a głowicie się nad tym, jak go opisać…
  • macie poczucie, że nie zawsze potraficie swoje dobre pomysły przetworzyć na projekt…

… to szkolenie jest właśnie dla Was!

Szkolenie dotyczy planowania, przygotowania i realizacji partnerskich projektów międzynarodowych i jest kierowane do osób mających w tym zakresie niewielkie doświadczenie lub niemających doświadczenia. W ramach szkolenia będziemy pracować nad konkretnymi pomysłami na projekty realizowane z partnerami z jednego z wymienionych wyżej krajów, dlatego do udziału w szkoleniu zapraszamy przede wszystkim te organizacje z Polski, które mają już organizację partnerską na Wschodzie i wstępny pomysł na wspólny projekt. Preferowane będą zgłoszenia z organizacji planujących pracować nad projektem o charakterze demokratyzacyjnym, rozwojowym bądź wymiany doświadczeń w zakresie transformacji społecznej.

Z każdej zgłaszającej się organizacji zapraszamy dwie osoby zaangażowane w planowanie i realizowanie wschodnich inicjatyw organizacji – ze względu na specyfikę szkolenia konieczny jest udział dwojga reprezentantów z organizacji (bez możliwości późniejszej zmiany wskazanych osób).

Fundacja zapewnia uczestnikom noclegi (w pokojach dwuosobowych), wyżywienie i materiały szkoleniowe podczas warsztatu. Uczestnicy pokrywają koszty swojego przejazdu na i z miejsca szkolenia.

Szkolenie odbędzie się w dniach 8-10 marca br. w Warszawie. Zajęcia rozpoczynamy o godz. 12:00 w piątek i kończymy o g. 14:00 w niedzielę, wymagany jest udział w całości szkolenia. Szczegółowe informacje organizacyjne zostaną przekazane zakwalifikowanym osobom. Nabór zakończył się 10 lutego.

Ramowy program szkolenia można pobrać tutaj. Warsztaty poprowadzi zespół trenerski z FED: Anna Kertyczak – kierowniczka programów grantowych, koordynatorka projektów edukacyjnych i Tadeusz Rudzki – koordynator projektów międzynarodowych w FED.

Zobacz wyniki rekrutacji na szkolenie.

Szkolenie jest realizowane przez Fundację Edukacja dla Demokracji w ramach programu RITA – Przemiany w regionie, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

SHARING IS CARING
projekt i realizacja strony internetowej: rock the web