Streszczenia 2015

ZREALIZOWANE PROJEKTY 2015

Projekty zrealizowane w 2015 roku (otwarty konkurs)

EG-2015-01

Związek Harcerstwa Polskiego Główna Kwatera

Globalnie, czyli odpowiedzialnie

Wysokość dofinansowania: 24 850 zł, kwota wydatkowana: 24 850 zł

Projekt rozwijał istniejącą już w organizacji propozycję programową „Ekonomia jest kobietą” i rozszerzał jej działania wokół jednej z tematyk edukacji globalnej – odpowiedzialnej konsumpcji. W ramach projektu powstały materiałów dla instruktorów (8 scenariuszy zajęć i poradnik merytoryczny), ułatwiające pracę z zagadnieniami odpowiedzialnej konsumpcji w 4 grupach wiekowych harcerek i harcerzy. Upowszechniając dorobek projektowy przeprowadzono liczne warsztaty podczas wakacyjnych obozów i biwaków harcerskich (łącznie 74 h warsztatowe, 372 uczestników), a także budując bazę ekspertów – szkolenia dla instruktorek i instruktorów harcerskich (łącznie 9 szkoleń, 124 uczestników). Opracowane scenariusze: grupa 6-9 lat: Czy wszystkie zabawki są zabawne?; Zasada 3R; grupa 10-12 lat: Kto wyprodukował moje zabawki?; Czym jest Sprawiedliwy Handel; grupa 13-15 lat: Skąd się wziął mój telefon?; Upcycling i inne sposoby na radzenie sobie ze „śmieciami”; grupa 16-25 lat: Gdzie podziały się lasy?; Odpowiedzialna elektronika oraz kosmetyki.

EG-2015-02

Polska Akcja Humanitarna

Nauka to potęgi klucz - terenowa gra edukacyjna

Wysokość dofinansowania: 22 340 zł, kwota wydatkowana: 20 706,68 zł

Projekt miał na celu stworzenie gry terenowej przybliżającej młodzieży kwestię dostępu do edukacji w krajach globalnego Południa i udostępnienie jej szkołom do wykorzystywania oraz rozwijania. W ramach projektu została wyszkolona grupa jedenastu edukatorek-wolontariuszek edukacji globalnej, które brały udział w przygotowaniu, ale również część z nich prowadziła grę w toruńskich szkołach i szkoliła 61 uczniów i uczennic (oraz 5 nauczycielek) z jej organizowania. Wspólnie z uczniami i uczennicami udoskonalili grę, która następnie została zrealizowana w trzech szkołach w trakcie Tygodnia Edukacji Globalnej oraz w jednej pod koniec listopada (łącznie: 160 uczestników). Projekt w dużym zakresie bazował na doświadczeniu stażystów/ek programu GLEN z krajów globalnego Południa. Produktem projektu jest instruktaż prowadzenia gry.

EG-2015-03

Klub Inteligencji Katolickiej

Post-turysta.pl - warsztaty świadomej, odpowiedzialnej i zrównoważonej turystyki II

Wysokość dofinansowania: 24 950 zł, kwota wydatkowana: 24 950 zł

Przeprowadzono 14 ośmiogodzinnych szkoleń poświęconych procesom i zjawiskom – ekonomicznym, społecznym, kulturowym, psychologicznym, ekologicznym – które składają się na najistotniejsze aspekty świadomej i zrównoważonej turystyki i podróżowania po krajach globalnego Południa. Szkolenia te odbyły się w Szczecinie, Piotrkowie Trybunalskim, Rudzie Śląskiej, Giżycku, Żorach, Pruszkowie, Milanówku, Górze, Łochowie, Iławie, Katowicach, Kolbuszowej i Lublinie. W szkoleniach wzięły udział 302 osoby. Średnia ocena wystawiona przez uczestników to 4,9 (na max. 5). Projekt szkoleń powstał przy merytorycznej współpracy z najwybitniejszymi polskimi badaczami turystyki (z: UW, SGH, UJ, UAM, UG oraz AWF), a warsztaty prowadzone były przez dwoje doświadczonych trenerów: Marysię Złonkiewicz i Pawła Cywińskiego. Zapleczem szkoleń jest wirtualny przewodnik po ideach podróży – post-turysta.pl – zawierający 50 wysokiej jakości esejów poświęconych różnorodnym aspektom świadomej turystyki i podróżowania.

EG-2015-04

Stowarzyszenie Amnesty International

Szanuj moje prawa, szanuj moją godność. Prawa seksualne i reprodukcyjne są prawami człowieka

Wysokość dofinansowania: 25 000 zł, kwota wydatkowana: 23 256,16 zł

Działania w ramach projektu koncentrowały się na wydaniu w 1000 egz. i rozpowszechnianiu publikacji „Szanuj moje prawa, szanuj moją godność. Prawa seksualne i reprodukcyjne są prawami człowieka” przeznaczonej dla osób pracujących z młodzieżą, która zawiera scenariusze warsztatów i obszerne rozdziały z niezbędnymi informacjami i wskazówkami dla osób prowadzących. Publikacja została stworzona przez międzynarodową grupę roboczą składającą się z ekspertów/ek Amnesty International z krajów globalnej Północy i globalnego Południa. W ramach projektu dokonano konsultacji merytorycznej z ekspertami/kami z Polski, by dostosować ją do polskich odbiorów/czyń. Rozpowszechnianie publikacji odbywało się poprzez organizację seminarium dla 21 nauczycieli/ek, którzy następnie prowadzili warsztaty w swoich placówkach, oraz wysłanie publikacji do osób pracujących z młodzieżą zainteresowanych działaniami w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej i po nim.

EG-2015-05

Fundacja Rozwoju Inicjatyw Lokalnych ''Qdowa''

Lokalnie = Globalnie na ziemi kłodzkiej

Wysokość dofinansowania: 24 250 zł, kwota wydatkowana: 24 236,25 zł

W ramach projektu odbywały się działania edukacyjne organizowane we współpracy z 8 gimnazjami z powiatu kłodzkiego. Celem działań było zaznajomienie nauczycieli gimnazjów z problematyką edukacji globalnej i przekazanie im praktycznych narzędzi (scenariuszy zajęć, publikacji itd.) pomocnych w pracy z młodzieżą. Projekt miał 3 elementy: 1. Ogólne szkolenie/warsztat w czasie rad pedagogicznych 2. Spotkania tematyczne z nauczycielami 3. Wsparcie organizacji Tygodnia Edukacji Globalnej w szkołach. Projekt spotkał się z bardzo dużym zainteresowaniem – we wszystkich szkołach przeprowadzono szkolenie podczas rad pedagogicznych (123 nauczycieli), ponad 30 nauczycieli uczestniczyło w pogłębionych spotkaniach tematycznych a Tydzień Edukacji Globalnej zawitał do 7 placówek – w warsztatach dla 30 klas uczestniczyło prawie 500 uczniów. Na potrzeby TEG szkołom przekazano plansze edukacyjne.

EG-2015-06

Fundacja Artykuł 25

''Spotkanie z Innym'' – kontynuacja cyklu działań edukacyjnych promujących szacunek i solidarność względem innych kultur, wpisującego się w Tydzień Edukacji Globalnej, skierowanego do dzieci i młodzieży w gminie Szczecin

Wysokość dofinansowania: 24 000 zł, kwota wydatkowana: 24 000 zł

Celem projektu było umożliwienie szczecińskim uczniom w wieku szkolnym (uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych) zdobycia wiedzy oraz pobudzenia w nich postaw wrażliwości, zrozumienia oraz solidarności z innymi społeczeństwami, sprzyjających stawianiu czoła aktualnym problemom globalnym i przełamywaniu stereotypów oraz uprzedzeń wobec innych społeczności. W ramach projektu przeprowadzono 27 spotkań edukacyjnych w szczecińskich liceach i gimnazjach dla w sumie 609 uczniów. Spotkania połączono z lekcją muzealną przeprowadzaną w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Fundacja zorganizowała również 10 seansów filmowych połączonych z dyskusjami i warsztatami dla 1000 uczniów ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. W sumie w projekcie wzięło udział ponad 1600 osób.

EG-2015-07

Fundacja Dzieła Kolpinga w Polsce

Odpowiedzialny konsument. Moje codzienne wybory-nasza wspólna sprawa

Wysokość dofinansowania: 25 000 zł, kwota wydatkowana: 25 000 zł

W projekcie uczestniczyło 16 przedstawicieli małopolskich NGO (głównych beneficjentów projektu) oraz prawie 350 osób, które wzięły udział w 17 spotkaniach edukacyjnych i dowiedziały się czym jest edukacja globalna, usłyszały o współzależnościach jakie występują we współczesnym świecie, o sprawiedliwym handlu, odpowiedzialnym kupowaniu i ochronie zasobów naturalnych. 16 edukatorów przygotowało się do samodzielnego przeprowadzenia spotkań edukacyjnych poprzez udział w dwóch 2-dniowych szkoleniach: pierwszym wprowadzającym w zagadnienia EG oraz odpowiedzialnej konsumpcji, drugim – metodologicznym, uczącym jak prowadzić takie zajęcia, jak najlepiej przekazywać słuchaczom informacje i wartości EG. Przygotowane scenariusze autorskich spotkań konsultowali z doradcą, który pomógł dobrać narzędzia i materiały odpowiednie do tematu i odbiorców. Na potrzeby projektu opracowano niewielkie materiały edukacyjne.

EG-2015-08

Helsińska Fundacja Praw Człowieka

Zobacz prawa człowieka - konkurs

Wysokość dofinansowania: 24 700 zł, kwota wydatkowana: 23 948,85 zł

Projekt miał za zadanie angażować uczniów ze szkół znajdujących się w miejscowościach do 25 tys. mieszkańców, obudzić ich zainteresowanie, poszerzyć wiedzę i dawać możliwość samodzielnego działania w obszarze praw człowieka we współczesnym świecie. 22 trzyosobowe zespoły, które zgłosiły się do udziału w konkursie, miały możliwość skorzystania z zebranych na platformie e-learningowej materiałów edukacyjnych. Następnie przygotowywały działania projektowe w konsultacji z ekspertem HFPC i realizowały je samodzielnie w swoich szkołach lub środowiskach lokalnych. Ostatecznie na konkurs wpłynęło 14 projektów, które przybrały różnorodną formę (sonda, lekcje, prezentacje, filmy, manifestacje, kalendarz) i obejmowały bardzo szeroki zakres tematyczny – od prawa do życia, przez prawo do edukacji, do kwestii przemocy. Osiem zespołów zostało laureatami konkursu oraz otrzymało nagrody książkowe, siedem z nich wzięło udział w 3-dniowych warsztatach w Warszawie.

EG-2015-09

Klub Inteligencji Katolickiej

Post-turysta.pl - 17 nowych esejów

Wysokość dofinansowania: 20 900 zł, kwota wydatkowana: 20 900 zł

W ramach projektu opublikowane zostało 17 esejów poświęconych świadomemu i odpowiedzialnemu podróżowaniu. Eseje te – razem z powstałymi w ubiegłych latach 33 esejami – stworzyły komplementarny Przewodnik po ideach podróżowania, zawierający wysokiej jakości 50 esejów dostępnych dla każdego użytkownika internetu. Łączy on świat podróżników ze światem myśli naukowej oraz ukazuje, czym jest globalna turystyka i kim jest sam turysta. Eseje dostępne są na stronie www.post-turysta.pl W ramach projektu powstały następujące tytuły:

 1. Alicja Nowaczyk: Egzotyczne zwierzęta – gdy atrakcja turystyczna spływa krwią.
 2. Paweł Cywiński: Co to jest egzotyka?
 3. Ewa Malchrowicz: Na szlaku sacrum, czyli duchowość na sprzedaż.
 4. Aleksandra Gutowska: Wycieczki po slumsach, czyli gdzie się podziała podmiotowość i sprawczość mieszkańców.
 5. Paweł Cywiński: Jak zostać Travelbrytą? Przewodnik krytyczny.
 6. dr Natalia Bloch: Kłopoty z UNESCO, czyli martwe zabytki a żywe dziedzictwo.
 7. prof. Marcin Florian Gawrycki: Jak czytać literaturę podróżniczą? Poradnik krytyczny.
 8. Artur Wieczorek: Policzmy swój ślad, czyli w jaki sposób podróżować.
 9. Izabela Poliszuk: Kokosy wyciekające z rajskiej plaży.
 10. Paweł Cywiński: Fenomen dzielnic turystycznych w krajach Globalnego Południa.
 11. Dagmara Tarka: Żargon polskich podróżników, czyli czym się różni trip od ekspedycji.
 12. Jarosław Ziółkowski: Górska przygoda, czyli tragarze niosący nasze ego.
 13. Izabela Poliszuk: Idea fair trade tourism, czyli sprawiedliwie na wakacjach.
 14. Paweł Cywiński: Seks na wakacjach, czyli kto z nas jest seksturystą?
 15. Prof. Anna Wieczorkiewicz: Przygodność mapy w globalnym świecie.
 16. Paulina Goch-Kenawy: Ludzie blogi piszą.
 17. Marysia Złonkiewicz: Sknera na wakacjach, czyli nie każde oszczędzanie to cnota.

EG-2015-10

Fundacja Miejsc i Ludzi Aktywnych

Młodzieżowe rady razem dla edukacji globalnej

Wysokość dofinansowania: 25 000 zł, kwota wydatkowana: 24 091,30 zł

Projekt był adresowany do młodzieży z 3 gmin województwa małopolskiego (Ryglice, Gnojnik i Wielka Wieś) i 3 gmin z województwa świętokrzyskiego (Kunów, Sadowie i Bałtów). Działania zostały realizowane w oparciu o funkcjonujące młodzieżowe rady gmin, współpracujące z Fundacją. Celem projektu było zwiększenie wiedzy młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej na temat krajów Globalnego Południa, problemów społecznych, gospodarczych i środowiskowych, z jakimi się borykają, a także uzmysłowienie uczestnikom, jak ich codzienne działania (w tym w szczególności zakupy) mogą wpływać na poprawę życia mieszkańców krajów rozwijających się. W ramach projektu odbyły się warsztaty edukacji globalnej w 6 gminach, konkurs na reportaż młodzieżowy, kampanie informacyjne na temat odpowiedzialnej konsumpcji zrealizowane przez młodzież oraz warsztaty podsumowujące, będące okazją do wymiany doświadczeń i planowania kolejnych działań.

EG-2015-11

Fundacja Centrum Edukacji Obywatelskiej

Młodzież, Technologie, Rozwój - projektujemy rozwiązania dla wyzwań współczesności

Wysokość dofinansowania: 24 950 zł, kwota wydatkowana: 24 950 zł

Celem projektu było zaangażowanie młodzieży i nauczycieli w działania edukacyjne dot. wyzwań globalnych i w dyskusję o roli technologii w zrównoważonym rozwoju świata. Łącznie 77 osób (62 uczniów, 15 nauczycieli) wzięło udział w spotkaniu na Zamku Królewskim w Warszawie. Podczas tego spotkania grupy prezentowały swoje projekty edukacyjne. W efekcie wyłoniliśmy 5 dobrych praktyk uczniowskich. Zostały one opisane w publikacji „Wzór na dobrą praktykę”. Publikacja ta wraz z zestawem gier „Gra o rozwój” stanowiła pakiet edukacyjny, który proponowaliśmy szkołom do wykorzystania podczas TEG. Pakiet ten pobrało 568 osób. Z tej grupy 108 nauczycieli zadeklarowało, że planują te materiały wykorzystać podczas Tygodnia Edukacji Globalnej w swojej szkole. Na podstawie wywiadów z nauczycielami i młodzieżą powstał również tekst ekspercki, podsumowujący rekomendacje w zakresie włączania wątków globalnych do nauki przedmiotów ścisłych.

EG-2015-12

Fundacja Civis Polonus

Uczymy (się) edukacji globalnej

Wysokość dofinansowania: 24 260 zł, kwota wydatkowana: 23 576,55 zł

W ramach projektu zostały opracowane materiały dydaktyczne dla nauczycieli (scenariusze lekcji i projektów edukacyjnych przeznaczone dla szkoły podstawowej i gimnazjum). Materiały otrzymały pozytywną opinię metodyka z WCIES. Kolejny etap działań stanowiło zrekrutowanie 17 nauczycieli i przeprowadzenie dla nich szkolenia z zakresu rozwijania edukacji globalnej w ich szkołach. Po szkoleniu pedagodzy przeprowadzili lekcje i zrealizowali projekty edukacyjne inspirowane opracowanymi scenariuszami zajęć. Prezentacja projektów odbyła się podczas Tygodnia Edukacji Globalnej.

EG-2015-13

Fundacja Usłyszeć Afrykę

Zagrajmy w szkołę

Wysokość dofinansowania: 22 676 zł, kwota wydatkowana: 22 661,38 zł

Projekt polegał na przygotowaniu podłogowej gry edukacyjnej poświęconej edukacji w wybranych krajach afrykańskich, dostosowanej do możliwości percepcyjnych dzieci słabo widzących. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, to grupa, która ma szczególnie utrudniony dostęp do treści z edukacji globalnej. Realizacja projektu pozwoliła na wyposażenie nauczycieli w konkretne narzędzie edukacyjne, które umożliwiło przeprowadzenie interaktywnych lekcji w środowisku dzieci z dysfunkcją wzroku, a po odpowiednich modyfikacjach również z dziećmi niewidomymi. Gra została rozesłana do 30 wyłonionych w procesie rekrutacji placówek edukacyjnych, w których przeprowadzono lekcje na podstawie dołączonych do niej scenariuszy zajęć. W 6 wybranych placówkach zostały dodatkowo przeprowadzone lekcje pokazowe dla szerszej społeczności szkolnej. Projekt spotkał się z dużym zainteresowaniem i został bardzo przychylnie oceniony przez nauczycieli, którzy uczestniczyli w jego realizacji. Grę można pobrać ze strony FUA.

EG-2015-14

Fundacja ``Kultury Świata``

Świat oczami naszych birmańskich rówieśników. Siedem opowieści ze Złotej Krainy

Wysokość dofinansowania: 25 000 zł, kwota wydatkowana: 24 207,83 zł

Celem projektu było m.in. przybliżenie młodzieży perspektywy mieszkańców globalnego Południa poprzez wykorzystanie opowiadań autorstwa młodzieży z Birmy. W ramach projektu wydano publikację „Drzewo Tamaryndowca. Siedem opowieści ze Złotej Krainy” zawierającą opowiadania napisane przez młodych Birmańczyków wraz z oryginalnymi ilustracjami. Przygotowano stronę www.birmanskieopowiesci.pl z ćwiczeniami do opowiadań opracowanymi zgodnie z zasadami edukacji globalnej, wzbogacone o materiały audiowizualne. Publikację rozesłano do 100 szkół i bibliotek, głównie w woj. dolnośląskim, pomorskim i mazowieckim. W konkursie na opowiadanie inspirowane naszą publikacją wzięli udział gimnazjaliści z całej Polski. Najlepsi otrzymali oryginalne nagrody prosto z Birmy. W Gdańsku zorganizowano spotkanie „Birma dla małych i dużych” z udziałem pracowników polskich organizacji pozarządowych pracujących w Birmie.

EG-2015-15

Fundacja Instytut Badania i Rozwoju Aktywności Społecznej

Edukatornia na rzecz Rozwoju

Wysokość dofinansowania: 24 610 zł, kwota wydatkowana: 24 610 zł

Projekt obejmował organizację wydarzeń otwartych skoncentrowanych wokół tematyki edukacji globalnej i promujących Europejski Rok na Rzecz Rozwoju. Działania realizowane w ramach projektu takie jak warsztaty, stworzenie muralu, stworzenie gry terenowej na temat edukacji globalnej, przygotowywał zespół młodych wolontariuszy. Wolontariusze uczestniczyli w warsztatach tematycznych obejmujących zagadnienia związane z edukacją globalną, następnie nad okiem animatora przygotowali wydarzenia dla lokalnej społeczności, które popularyzowały wiedzę z zakresu zrównoważonego rozwoju, pomocy rozwojowej, krajów globalnego Południa.

EG-2015-16

Stowarzyszenie Międzynarodowej i Międzykulturowej Wymiany ANAWOJ

Wybierać świadomie

Wysokość dofinansowania: 24 900 zł, kwota wydatkowana: 24 784,28 zł

Projekt zakładał wsparcie młodzieży z województwa podlaskiego w świadomym i krytycznym myśleniu o procesach istniejących na świecie, ich przyczynach i skutkach. Jego celem było podniesienie w młodych ludziach umiejętności trafnego wyciągania wniosków i przetwarzania informacji dotyczących działań skierowanych do globalnego Południa. Przygotowywał również młodzież do udziału w projekcie międzynarodowym, gdzie jednym z kluczowych elementów będzie wybór najbardziej wartościowego projektu rozwojowego, który młodzież poprze i zareklamuje swoją pracą wolontariacką. Podczas realizacji projektu odbyły się spotkania z młodzieżą w 7 miejscowościach dotyczących tematów związanych z edukacją globalną oraz promocji TEG (łącznie ponad 100 osób). Zorganizowano również 3-dniowe warsztaty z tego tematu dla 25 młodych ludzi i 5 opiekunów.

EG-2015-17

Stowarzyszenie W stronę dziewcząt

Yasmin, Ruksana i Malala. Opowieści dziewczyn z południowych krain

Wysokość dofinansowania: 24 800 zł, kwota wydatkowana: 24 800 zł

Projekt stawiał sobie za cel przekazanie w sposób praktyczny i adekwatny do świata myśli i przeżyć młodszego nastolatka elementarnej wiedzy o wybranych krajach Południa, ukazanej przez pryzmat przeżyć i doświadczeń nastoletnich dziewcząt. Na potrzeby projektu opracowany został pakiet edukacyjny zawierający publikację dla uczniów pt. Malala, Istahil i Marilaine. Opowieści dziewczyn z południowych krain (120 str.) oraz skrypt dla nauczyciela. Skrypt został wykorzystany do przeprowadzenia 60 godz. warsztatów dla ponad 270 uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z mazowieckich gmin Łomianki, Stare Babice i Czosnów. 94 uczniów zorganizowało 5 wydarzeń szkolnych (wystawy tematyczne , konkurs na plakat, przedstawienie dla młodszych uczniów, pogadanka dla seniorów) w ramach Tygodnia Edukacji Globalnej. W 3 seminariach dla nauczycieli wzięły udział 42 osoby.

EG-2015-18

Fundacja Instytut Edukacji Kreatywnej - INEK

Akademia Liderów Edukacji Globalnej

Wysokość dofinansowania: 22 932 zł, kwota wydatkowana: 19 591,93 zł

Projekt adresowany był do studentów oraz personelu NGO z obszaru woj. kujawsko-pomorskiego. Głównym celem było podnoszenie kompetencji przyszłych liderów (12 os.) celem multiplikacji wiedzy nt. edukacji globalnej oraz animowania praktycznych, angażujących działań edukacyjno-kulturalnych na rzecz EG w swoich środowiskach. Główne działania obejmowały: – realizację 72-godzinnego cyklu szkoleniowego dla liderów, obejmującego kluczowe wątki EG (m.in. zależności globalne, zasoby naturalne, wielokulturowość, odpowiedzialna konsumpcja) oraz tematy związane z komunikowaniem, upowszechnianiem i popularyzowaniem wiedzy o problematyce globalnej w praktyczny, angażujący sposób – opracowanie skryptu dydaktycznego nt. EG – działania multiplikacyjne: przygotowanie i realizację wydarzeń upowszechniających EG w regionie przez liderów dla pośrednich odbiorców projektu – spotkanie upowszechniające działania projektu i prezentujące dokonania liderów EG

Projekty z małych grantów zrealizowane w 2015 roku (zamknięty konkurs)

EG-2015-19

Stowarzyszenie Menos

Od surowca do gotowca - świadomy konsument ubrań

Wysokość dofinansowania: 5 400 zł, kwota wydatkowana: 5 400 zł

Projekt obejmował działania edukacyjne kierowane do młodzieży, których celem było zwiększenie świadomości etycznej konsumpcji ubrań, a także kształtowanie zaangażowanej postawy zgodnej z zasadami etycznej konsumpcji. Najważniejsze działania:

 • przeprowadzenie cyklu spotkań edukacyjnych;
 • wykonanie i ekspozycja modelu logo fair trade oraz tablicy metek ubraniowych – ekspozycja tablicy w gimnazjum oraz w Bibliotece Publicznej w Osieku nad Notecią
 • warsztaty z wolontariuszami Stowarzyszenia Jeden Świat z Poznania oraz prelekcja nt. najważniejszych założeń edukacji globalnej dla całej społeczności miejscowego gimnazjum
 • wyjazd grupy projektowej do siedziby Stowarzyszenia Jeden Świat do Poznania i uczestnictwo w kolejnych warsztatach. Rezultaty projektu to m.in. podniesienie poziomu wiedzy nt. zagadnień globalnych oraz dotyczących fair trade – wzrost świadomości etycznej konsumpcji – wytworzenie aktywnej postawy i zmiana nawyków konsumpcyjnych u młodzieży.

EG-2015-20

Fundacja Inicjatyw Europejskich

Liga Sprawiedliwych

Wysokość dofinansowania: 9 965 zł, kwota wydatkowana: 9 951,81 zł

Działania w ramach projektu były skierowane do uczniów 4 gimnazjów: z Komornik, Pobiedzisk, Kościana i Gniezna. Pierwszym etapem projektu były szkolenia merytoryczne poświęcone edukacji globalnej. Równolegle odbywały się szkolenia przygotowujące młodzież do uczestnictwa w debatach oksfordzkich. 9 listopada drużyny reprezentujące każdą ze szkół zmierzyły się podczas półfinałów debat oksfordzkich debatując nad tezami: „Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej jest nieskuteczna” i „Rozwój gospodarczy państwa jest ważniejszy niż przestrzeganie praw człowieka”. Zwieńczeniem projektu był finał debat, który odbył się 18 XI w Gnieźnie, podczas którego debatowano nad tezami: „Żywność modyfikowana genetycznie jest najlepszym sposobem na likwidację głodu na świecie” i „Konsumpcyjny styl życia w krajach Globalnej Północy jest głównym powodem głodu na świecie”. W projekcie wzięło udział 101 os.

EG-2015-21

Stowarzyszenie Inicjatyw Edukacyjnych przy VII Liceum Ogólnokształcącym w Białymstoku

Młodzież chce poznać świat

Wysokość dofinansowania: 10 000 zł, kwota wydatkowana: 9 993,49 zł

Projekt miał na celu m.in. kształtowanie wśród młodzieży proekologicznych i prospołecznych postaw konsumenckich. W ramach projektu dwunastoosobowa grupa licealistów z VII LO w Białymstoku pojechała na warsztaty do Krakowa. Uczniowie dowiedzieli się tam m.in. jaki jest wpływ codziennych zakupów na życie innych ludzi i na stan środowiska przyrodniczego oraz jakie działania mogą być podjęte w celu poprawy sytuacji drobnych producentów z krajów globalnego Południa. Licealiści po powrocie do szkoły zostali „edukatorami” i przekazali swoją wiedzę rówieśnikom. Efektem wszystkich warsztatów było globalne śniadanie z udziałem prezydenta Białegostoku, samorządowców i lokalnych mediów, w czasie którego dyskutowano o pomocy rozwojowej i degustowano produkty Fair Trade. Zorganizowano także debatę oksfordzką na temat, czy kupując produkty Sprawiedliwego Handlu mamy wpływ na świat. Powstała również wystawa plakatów dotycząca odpowiedzialnej konsumpcji.

EG-2015-22

Fundacja Poganiacz Kultury

Bądź Fair

Wysokość dofinansowania: 6 800 zł, kwota wydatkowana: 6 800 zł

W projekcie zrealizowano trzy działania. Działanie pierwsze: przeprowadzono zajęcia z edukacji globalnej w Publicznym Gimnazjum w Czyżowicach tj. cykl zajęć według scenariuszy Polskiej Zielonej Sieci. Poszerzono ubiegłoroczną grupę liderów młodzieżowych. Działanie drugie: grupa 25 liderów wyjechała na wyjazd edukacyjny do Krakowa. Liderzy zwiedzali Park Edukacji Globalnej, uczestniczyli w zabawie terenowej i w lekcji „Produkcja kakao w Ghanie”. Odbyli też spotkanie z prezesem Koalicji Sprawiedliwego Handlu, który przekazał cele i zadania takiej organizacji, materiały i scenariusze zajęć dla szkoły. Działanie trzecie: zorganizowanie Tygodnia Edukacji Globalnej. Liderzy rozwiesili plakaty w szkole oraz przygotowali kącik edukacji globalnej. Zorganizowali poczęstunek produktami fair trade dla nauczycieli, na którym przeprowadzono krótką debatę na temat „Sklepik przyjazny Fair Trade”. W ciągu całego TEG-u odbywał się poczęstunek produktami fair trade dla całej szkoły.

EG-2015-23

Europejskie Stowarzyszenie Edukacji i Rozwoju ''PIONIER''

TEG 2015 w Olsztynie

Wysokość dofinansowania: 9 995 zł, kwota wydatkowana: 9 926,29 zł

Celem głównym projektu było zwiększenie świadomości nt. dostępu do edukacji w krajach globalnego Południa. Inicjatywa skierowane była do 60 olsztyńskich uczniów, studentów oraz wolontariuszy, pracowników organizacji pozarządowych oraz seniorów. Wśród działań zrealizowano dwa panele dyskusyjne oraz grę miejską, które odbyły się w ramach przygotowania do obchodów Tygodnia Edukacji Globalnej w Olsztynie. Efektem była gra miejska, zorganizowane przez wolontariuszy, pt. „Lekcje dla świata”, która zorganizowania została w centrum Olsztyna. Udział w grze wzięło ok. 30 uczniów, studentów, wolontariuszy/pracowników organizacji pozarządowych oraz seniorów, którzy zdobyli wiedzę o dostępie do edukacji oraz wykluczeniu społecznym w krajach Globalnego Południa.

EG-2015-24

Fundacja SolidarityFilmDoc

Oblicza Afryki. Kenia pod lupą

Wysokość dofinansowania: 10 000 zł, kwota wydatkowana: 9 040,77 zł

Na projekt składały się dwa dni warsztatów, dyskusji i pokazów filmowych dla studentów Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego z zakresu edukacji, komunikacji międzykulturowej, praw człowieka, innowacji społecznych, mediów i wolontariatu. Wydarzenia przyciągnęły prawie 300 studentów. Gościem specjalnym, współprowadzącym trzy z sześciu warsztatów, była Monicah Kaguithia, kenijska aktywistka na rzecz praw kobiet, która opracowała alternatywny model inicjacji Masajek w dorosłość z zachowaniem ich tradycji, ale bez obrzezania. Na zakończenie wydarzenia odbył się specjalny pokaz filmu dokumentalnego „KANTHARI: u źródeł zmian”, którego Monicah jest bohaterem a zwieńczony był dyskusją panelową z udziałem Monicah, przedstawiciela Forum Polsko-Kenijskiego i trenerów. Ponadto na stronie internetowej Wydziału Nauk Społecznych opublikowane zostały zdjęcia dotyczące geograficznych, społecznych, kulturowych, gospodarczych i politycznych aspektów Kenii.

EG-2015-25

Fundacja Optimum Pareto

Od kubka kawy - globalne współzależności i wyzwania - cykl działań edukacyjnych o globalnych współzależnościach skierowany do studentów oraz młodzieży ponadgimnazjalnej z województwa małopolskiego, wpisujący się w Tydzień Edukacji Globalnej 2015

Wysokość dofinansowania: 9 840 zł, kwota wydatkowana: 5 720,19 zł

W listopadzie 2015 Fundacja zrealizowała projekt o charakterze szkoleniowym i warsztatowym dedykowany studentom oraz uczniom szkół ponadgimnazjalnych pochodzących z małych miejscowości. Podstawą projektu był cykl 3 szkoleń z zakresu edukacji globalnej i odpowiedzialnej konsumpcji (18h szkoleniowych). W szkoleniach udział wzięło 9 uczestników z miejscowości takich jak m.in. Chrzanów, Chełmek, Leżajsk, Jarosław, Piwniczna Zdrój, Gorlice. Mimo problemów z wdrożeniem zaplanowanego rozwiązania dydaktycznego udało się osiągnąć zamierzone cele projektu: aktywizacja młodzieży z mniejszych miejscowości: inspirowanie działań na rzecz zmian, zwiększenie wiedzy oraz świadomości uczestników z zakresu EG, pobudzenie uczuć otwartości, odpowiedzialności i solidarności, poczucia osobistego wpływu na świat. Wydarzeniem finałowym projektu było spotkanie w TEG 2015 z autorką marki KOKOworld, uzupełnione o informacje na temat EYD 2015. Uczestnicy projektu przeprowadzili swoje warsztaty już po zakończeniu projektu – w grudniu 2015.

EG-2015-26

Fundacja Strefa Zieleni

Sprawiedliwość globalna naszą codziennością

Wysokość dofinansowania: 9 942 zł, kwota wydatkowana: 7 331,45 zł

Projekt został zrealizowany przez Fundację Strefa Zieleni i organizację młodzieżową Ostra Zieleń. Miał na celu dotarcie z edukacją globalną do młodych odbiorców z niewielkich miast w całej Polsce. Oprócz szkoleń, uczestnicy poznali możliwości działania w środowisku lokalnym i przeprowadzili akcje w swoich miastach. Szkolenia odbyły się we wrześniu, październiku i listopadzie 2015 roku dla łącznej liczby 29 os., a akcje i prezentacja projektu zostały zaprezentowane podczas Tygodnia Edukacji Globalnej i zostały rozpowszechnione w Internecie.

EG-2015-27

Fundacja Chlorofil

Teatr Cieni - Zimno! Gorąco! Opowieści o zmianach klimatu

Wysokość dofinansowania: 9 000 zł, kwota wydatkowana: 9 000 zł

Projekt został zrealizowany w dwóch szkołach wiejskich województwa mazowieckiego: w miejscowościach Młodzieszyn w powiecie sochaczewskim oraz Leoncin w powiecie nowodworskim. Uczestniczyły w nim dzieci z klas 4-tych i klas 5-tych obydwu szkół. Ogółem 125 uczestników wzięło udział w warsztatach nt. zmian klimatu. Rezultatem projektu były dwie inscenizacje teatru cieni nt. współzależności globalnych, zmian klimatu i antropopresji. Zostały one przedstawione podczas TEG 2015. Przedstawieniom towarzyszyła wystawa posterów na temat zrównoważonego rozwoju oraz dystrybucja – wśród uczestników warsztatów i zgromadzonej publiczności- Kodeksu Dobrych Praktyk dla Ziemi. Dzieci tworzyły przedstawienia teatru cieni w oparciu o wiedzę otrzymaną w trakcie wykładów, pokazów zdjęć, prezentacji i filmów oraz dyskusji. Materiały edukacyjne i zapisy inscenizacji w plikach mp3 i mp4, opublikowano na stronie www.chlorofil.com.pl

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web