Ruszają konsultacje Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Nowy Rok rozpoczynamy od zaproszenia na konsultacje Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny.

Zanim przystąpimy do realizacji Programu, chcemy skonsultować naszą koncepcję i pomysły z wszystkimi, których nasze działania mogą dotyczyć.

W konsultacjach będzie można wziąć udział:
1. wypełniając ankietę on-line;
2. biorąc udział w regionalnych spotkaniach konsultacyjnych:
• w Szczecinie (23.01) – rekrutacja do 20 stycznia;
• w Rzeszowie (24.01) – rekrutacja do 21 stycznia;
• we Wrocławiu (3.02) – rekrutacja do 29 stycznia;
• w Białymstoku (3.02) – rekrutacja do 29 stycznia;
• w Łodzi (6.02) – rekrutacja do 3 lutego.

Zapraszamy do udziału w rekrutacji na spotkanie oraz do udziału konsultacjach on-line. Kwestionariusz konsultacyjny on-line i materiał do dyskusji dostępne będą od wtorku 14 stycznia na stronie www.aktywniobywatele-regionalny.org.pl.

Chcemy poznać opinie możliwie różnorodnych grup i środowisk. Czekamy na głosy zarówno przedstawicieli organizacji społecznych (działających w różnych częściach Polski, różnych obszarach tematycznych i o różnym światopoglądzie), jak i ich otoczenia – aktywistów działających w grupach nieformalnych, samorządowców, reprezentantów administracji publicznej, przedstawicieli świata nauki i mediów.

Przypominamy, że FED realizuje Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny w konsorcjum z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej (lider) i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web