Specjalista/-ka ds. procedur grantowych i systemów obsługi dotacji

Miejsce pracy: Warszawa

Fundacja Edukacja dla Demokracji (dalej: FED) poszukuje osoby na stanowisko specjalisty/specjalistki ds. procedur grantowych i systemów obsługi dotacji.

Fundacja prowadzi obecnie trzy programy grantowe: Edukacja Globalna,  RITA – Przemiany w regionie, Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich 2020. Jesteśmy także członkiem konsorcjum,  realizującego Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Poszukujemy osoby, która od połowy października br. dołączy do zespołu Fundacji i we współpracy z pozostałymi członkami naszego zespołu będzie współtworzyła procedury grantowe oraz dbała o systemy obsługi dotacji w naszych programach grantowych. W programach dysponujemy środkami przekazanymi przez inne instytucje – Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Polsko-Amerykańską Fundację Wolności i Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego Mechanizmu Finansowego (tzw. Funduszy norweskich i Funduszy EOG) 2014-2021.

Realizując programy grantowe dbamy zarówno o merytoryczną stronę działań, na które przekazujemy dotacje, jak i formalną poprawność rozliczeń. Przez organizacje, z którymi współpracujemy, jesteśmy postrzegani jako przyjazny i wspierający grantodawca. Szukamy osoby, która podziela taką wizję.

 

Do zadań specjalisty/specjalistki ds. procedur grantowych i systemów obsługi dotacji należeć będzie:

 • przygotowanie i realizacja konkursów grantowych w ramach programów realizowanych w FED (w tym dbanie o prawidłowy przebieg procedur),
 • współtworzenie dokumentacji konkursowej w ramach Programu Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny (podręcznik dla beneficjentów zgodnie z wytycznymi darczyńców, regulamin konkursu, dokumenty pochodne),
 • prowadzenie spotkań informacyjnych,
 • bieżąca aktualizacja dokumentów konkursowych (regulaminy, załączniki, formularze wniosków, umowy, aneksy, sprawozdania),
 • obsługa grantów w wybranych ścieżkach grantowych (podpisywanie umów, nadzór nad realizacją projektów, kontakt z grantobiorcami, weryfikacja sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz monitoring wybranych projektów),
 • współtworzenie i bieżąca aktualizacja dedykowanego internetowego systemu obsługi wniosków i dotacji,
 • współtworzenie koncepcji rozwoju programów grantowych.

 

Do współpracy zaprosimy osobę, która:

 • ma doświadczenie w tworzeniu procedur i obsłudze programów grantowych adresowanych do organizacji pozarządowych,
 • rozumie zapisy regulaminów i wytycznych i umie je stosować w praktyce, a także formułować wytyczne do praktycznych rozwiązań,
 • ma doświadczenie w obsłudze systemów informatycznych do zarządzania grantami,
 • zna specyfikę polskiego trzeciego sektora oraz przepisy dotyczące organizacji społecznych,
 • biegle posługuje się komputerem, bardzo dobrze zna pakiet MS Office oraz pracę w środowisku Google,
 • biegle posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie, w szczególności rejestrem formalnym,
 • zna język angielski przynajmniej na poziomie B2,
 • lubi kontakt z ludźmi, sprawnie i skutecznie komunikuje informacje i ma wysoką kulturę osobistą,
 • jest samodzielna, dobrze zorganizowana i skrupulatna, posiada umiejętności analityczne.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • znajomość specyfiki funduszy Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 • znajomość języków obcych, w szczególności rosyjskiego, ukraińskiego bądź białoruskiego,
 • doświadczenie współpracy z NGO z obszaru b. ZSRR.

 

Oferujemy:

 • pracę w wymiarze pełnego etatu (umowa o pracę poprzedzona kwartalnym okresem próbnym),
 • doświadczenie pracy we wspierającym zespole o wysokiej kulturze współpracy,
 • wsparcie we wdrażaniu się do nowych obowiązków,
 • możliwość współtworzenia działań naszej organizacji,
 • pracę w przestronnym biurze w centrum Warszawy z możliwością pracy częściowo zdalnej także po pandemii,
 • wynagrodzenie adekwatne do doświadczenia i zakresu obowiązków.

 

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w języku polskim i listu motywacyjnego  na adres martyna.bogaczyk@fed.org.pl, w mailu o tytule „CV: specjalista/-ka ds. procedur” w terminie do 28 września 2020 r.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

W razie pytań dot. ogłoszenia zapraszamy do kontaktu na wyżej podany adres mailowy.

 

Klauzula informacyjna

Dane osób, zawarte w przesłanych do FED CV będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z Art. 6 ust. 1 b). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane: RODO).

Administratorem danych jest Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED) z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 9/11, 00-150. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przetwarzane do jej zakończenia tj. najpóźniej do k. października 2020 r. Nie przechowujemy CV na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Osobom, które prześlą do nas CV przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo usunięcia danych (jednoznaczne z wycofaniem swojego CV z procesu rekrutacji),prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. FED nie przetwarza danych osobowych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie przekazuje danych podmiotom trzecim (w tym poza obszar EOG). Kontakt z osobą właściwą w sprawach danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: odo@fed.org.pl. Podanie danych i przesłanie CV ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w rekrutacji.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web