Ewa Stokłuska

Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny

Z wykształcenia i doświadczenia socjolożka, badaczka społeczna, trenerka i facylitatorka. Związana zawodowo z sektorem pozarządowym od 2008 r. (Forum Dialogu, Fundacja Stocznia), z przerwą na 3 lata bycia urzędniczką samorządową w Gdyni i Warszawie. Specjalizuje się w tematyce partycypacji obywatelskiej i równego traktowania, m.in. projektuje i prowadzi procesy włączające mieszkańców i mieszkanki w różne procesy decyzyjne w samorządach. W FED od grudnia 2020 r. odpowiada za działania dwustronne i regionalne w ramach Programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny.

Kocha podróżować i wracać z podróży do Warszawy. Kawałkiem serca wciąż mieszka w Gdyni.

ewa.stokluska@fed.org.pl +48 720 801 013
projekt i realizacja strony internetowej: rock the web