Jacek Podolski

Wiceprezes Zarządu

Z obszarów, które studiował (chemia, pedagogika), nic nigdy nie okazało się być przydatne w jego pracy zawodowej. Społecznikowskie pasje wyniósł z nurtu tzw. harcerstwa niepokornego lat 80-tych XX wieku. Od ponad 27 lat (1993) realizuje te pasje w Fundacji Edukacja dla Demokracji. Pełnił w tym czasie w FED wiele różnorodnych funkcji (dwukrotnie nawet Prezesa), jednak do żadnej z nich nie czuje specjalnego przywiązania. Najchętniej odnajduje się w roli „ministra spraw wewnętrznych i administracji”, zajmując się w FED koordynacją międzyprojektową w aspektach finansowych oraz logistyką biura FED. Hobby posiada. Życie prywatne i rodzinne również. Jest jednak zwolennikiem tezy, że należą one do… sfery prywatności.

jacek.podolski@fed.org.pl +48 603 375 602
projekt i realizacja strony internetowej: rock the web