„Swatka” nauczycielska

Warsztaty „Swatka” to propozycja dla szkół z Polski, które chcą nawiązać współpracę międzynarodową ze szkołami partnerskimi z Ukrainy. Podczas czterodniowego szkolenia nauczyciele z Polski poznają potencjalnych partnerów z Ukrainy, dowiadują się jak wygląda system oświaty w Ukrainie, oraz wspólnie z wybraną szkołą partnerską podejmują próbę napisania własnego projektu wymiany szkolnej. Uczestnicy poznają też praktyczne aspekty przygotowania i realizacji projektów międzynarodowych.

Jeśli zależy Ci na zwiększeniu szans edukacyjnych młodzieży w Twojej szkole, stworzeniu dla niej szans na spotkanie z rówieśnikami z innego kraju, a także na rozwoju własnej umiejętności pisania projektów wymiany młodzieży o charakterze edukacyjnym – to szkolenie jest dla Ciebie! Każda „Swatka” owocuje co najmniej kilkoma trwałymi polsko-ukraińskimi partnerstwami szkół, ciekawymi pomysłami na współpracę, a także realnymi spotkaniami młodzieży z Polski i z Ukrainy.

W latach 2020-2021 szkolenie realizowane było w formule online.

Aktualnie trwa nabór na szkolenie do 11 września 2022!

„Swatka” nauczycielska w pigułce:

  • Szkolenie dla nauczycieli z Polski z Ukrainy
  • Możliwość znalezienia szkoły partnerskiej i zaplanowania współpracy międzynarodowej
  • Praktyczna praca nad przygotowaniem projektu
  • Jak szukać środków na wymianę i co brać pod uwagę przy jej organizacji
projekt i realizacja strony internetowej: rock the web