poprzez 1,5% podatku

WESPRZYJ NAS 1,5 PROCENTEM

Przekaż nam 1,5% podatku

Od ponad 30 lat inicjujemy, wspieramy i prowadzimy działania promujące i upowszechniające demokrację. Organizujemy szkolenia w Polsce i za granicą. Z uczestnikami spotykamy się w salach warsztatowych i  w przestrzeni wirtualnej. Realizujemy własne projekty i wspieramy działania innych organizacji.

Prowadzimy działania dzięki środkom z grantów (z budżetu państwa i organizacji zagranicznych), jednak nie wszystkie potrzeby znajdują pokrycie w budżetach projektów – wówczas potrzebne są dodatkowe środki. Możemy je zapewnić właśnie dzięki 1,5% podatku. Środki te wykorzystujemy też, by wesprzeć realizację potrzebnych działań i inicjatyw, na które nie mamy obecnie funduszy grantowych.

Przekaż nam swoje 1,5% podatku, a my przeznaczymy go na wsparcie tych działań, które najbardziej tego potrzebują.

Jakiego rodzaju to działania?

1. WSPIERANIE UKRAINY

Wasze 1,5% pomaga nam zapewnić wsparcie dla Ukrainy. Wojna Rosji przeciwko Ukrainie trwa i wiosną spodziewane jest kolejne zintensyfikowane natarcie. Potrzeby są bez dna, ale każda przekazana złotówka pomaga wspierać organizację pomocy dla społeczności lokalnych. Wspieramy działania pomocowe bezpośrednio w Ukrainie, gdzie znajdują się nasi wieloletni partnerzy, jak i pomoc w Polsce na rzecz osób, które znalazły tu schronienie przed wojną. W 2022 roku w ramach naszych projektów przekazaliśmy sprzęt i pomoc humanitarną do Ukrainy, wspieraliśmy również działania koordynacyjne oraz społeczne polskich organizacji. Prowadziliśmy działania informacyjne dla Ukraińców trafiających do Polski, a także akcję „Inna bajka”, w której drukowaliśmy i rozsyłaliśmy po Polsce świetnej jakości książeczki z bajkami w języku ukraińskim dla najmłodszych.
Twoje 1,5 % pomoże nam szybko reagować na pojawiające się potrzeby w Ukrainie i osób z Ukrainy w Polsce.

2. REALIZACJA INICJATYW SPOŁECZNYCH UCHODŹCÓW W POLSCE

Chcemy wspierać samoorganizację uchodźców w Polsce i ich własne działania nakierowane na wsparcie ich społeczności i rozwój ich kontaktów ze społeczeństwem polskim. W 2023 roku dzięki Waszym środkom z 1%/1,5% z lat ubiegłych przekazaliśmy środki na dofinansowanie 3 projektów społecznych zainicjowanych przez uchodźców w Polsce, wyłonionych w konkursie Funduszu Obywatelskiego im. Henryka Wujca. Pomóż nam wesprzeć kolejne takie inicjatywy!

3. WSPARCIE DLA NASZYCH PROJEKTÓW EDUKACYJNE NA RZECZ BUDOWANIA SPOŁECZEŃSTWA OBYWATELSKIEGO W POLSCE

Od ponad 30 lat inicjujemy, wspieramy i prowadzimy działania edukacyjne promujące i upowszechniające demokrację i postawy obywatelskie. Przy wsparciu środków z 1% dodrukowaliśmy polską wersję gry edukacyjnej „Przepis na demokrację”, którą rozpowszechniamy bezpłatnie w Polsce. Zapewniamy też dostęp do platformy edukacyjnej o edukacji globalnej www.e-globalna.edu.pl, pozwalającej lepiej zrozumieć zjawiska i współzależności o charakterze globalnym. Działania takie rozpoczynamy dzięki grantom (z budżetu państwa i innych donorów), a gdy te środki i projekty się kończą, to właśnie Wasze 1,5% pozwala nam kontynuować pracę i wzmacniać jej rezultaty.

Wpisz w PIT  nasz numer KRS: 0000037647.

Daj się poznać! Zaznacz kratkę „wyrażam zgodę” w PIT, aby Urząd Skarbowy przekazał nam Twoje imię, nazwisko i adres. Tylko dzięki temu będziemy mogli wysłać podziękowanie!

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web