Darowiznami

WESPRZYJ NAS DAROWIZNAMI

Wpłać darowiznę

Podobają ci się projekty Fundacji Edukacja dla Demokracji? Podzielasz nasze cele i misję? A może brałeś udział w organizowanych przez nas działaniach i z bliska poznałeś naszą pracę? Wesprzyj nas! Fundacja działa nie tylko dzięki intensywnej pracy zespołu pracowników i pomocy wolontariuszy czy pozyskiwanym dotacjom, ale także dzięki Waszym darowiznom.

Zachęcamy do przekazania wsparcia!

Wszystkie projekty i programy Fundacji są realizacją naszego celu statutowego, którym jest: inicjowanie, wspieranie i prowadzenie działalności edukacyjnej, służącej krzewieniu idei demokracji oraz przygotowującej do pracy na rzecz demokracji i do działalności w instytucjach demokratycznych.

Jeśli chcesz nasz wesprzeć - wpłać darowiznę na konto

nr 51 1240 6322 1111 0000 4607 1075

tytułem darowizna na cele statutowe.

Przekaż nam darowiznę na cele statutowe, a Zarząd Fundacji zdecyduje, które z działań najbardziej potrzebuje wsparcia finansowego. Jeśli chcesz przekazać darowiznę na konkretny cel, wpisz go w tytule przelewu, np. „Edukacja w Polsce”, „Ukraina”.

Darowizna przekazana na rzecz naszej Fundacji może być odliczona od podatku dochodowego (zobacz więcej)

Wesprzyj nas i dołącz do kilkuset osób, które w ostatnich latach wsparły nasze działania swoimi darowiznami!

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web