Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny – jesteśmy operatorem

FED w konsorcjum z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej i Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego został wybrany operatorem Regionalnego Funduszu Aktywni Obywatele w Polsce!

W dniu 5 listopada 2019 otrzymaliśmy informację o wybraniu nas (konsorcjum złożonego z trzech organizacji: Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego, lidera, Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego i Fundacji Edukacja dla Demokracji) na operatora Regionalnego Funduszu Aktywni Obywatele (Active Citizens Fund- Regional in Poland) ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (tzw. Funduszy EOG).

Jesteśmy z tego bardzo dumni i cieszymy się, że będziemy mogli przyczynić się do rozwoju społeczeństwa obywatelskiego w Polsce!

Regionalny Fundusz Aktywni Obywatele zapewni wsparcie organizacjom społeczeństwa obywatelskiego, działającym poza głównymi ośrodkami miejskimi w Polsce. Dołożymy wszelkich starań aby nasze działania były komplementarne z programem Aktywni Obywatele – Fundusz Krajowy.
W ramach Funduszu sfinansowane zostaną działania prowadzone przez organizacje społeczeństwa obywatelskiego, skupiające się na czterech dziedzinach:

1. Prawa człowieka i równe traktowanie.

2. Sprawiedliwość społeczna i przeciwdziałanie wykluczeniu.

3. Aktywność obywatelska.

4. Demokracja lokalna i dobre rządzenie.

Regionalny Fundusz Aktywni Obywatele to 23 mln euro ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, którego donorami są Islandia, Liechtenstein i Norwegia.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web