Kurs na odporność

“Kurs na Odporność” to nowe, pilotażowe przedsięwzięcie, którego inicjatorem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Program będziemy realizować wspólnie z Fundacją Szkoła z Klasą. Program ma na celu wzmocnienie odporności psychicznej dzieci i młodzieży poprzez rozwój kompetencji osób pracujących na co dzień z najmłodszymi – od nauczycieli, poprzez pracowników bibliotek czy domów kultury, po edukatorów z organizacji pozarządowych.

„Kurs na Odporność” bazuje w dużej mierze na doświadczeniach m.in. z realizacji programu Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych i Inicjatyw Obywatelskich, realizowanego w latach 2020-2023 w odpowiedzi na pandemię COVID-19. Podczas kilku lat realizacji tego programu zgromadziliśmy dużą wiedzę na temat kondycji i potrzeb dzieci i młodzieży oraz wyzwań stojących przed osobami, które pracują z tą grupą. Długofalowe skutki pandemii nałożyły się dodatkowo na inne problemy i przyczyniły się do pogarszającego się dobrostanu dzieci i młodzieży, potwierdziły to doświadczenia organizacji realizujących projekty w ramach Funduszu Pomocowego, potwierdziła to ewaluacja programu.

“Kurs na Odporność” jest zatem odpowiedzią na te wyzwania dotyczące dobrostanu i odporności psychicznej dzieci i młodzieży. Proponujemy w ramach tego programu działania adresowane zarówno do nauczycieli i realizowane w szkołach, jaki i do osób pracujących poza szkołami i wdrażane przez organizacje pozarządowe, biblioteki oraz domy kultury. Dzięki „Kursowi na Odporność” osoby pracujące z dziećmi i młodzieżą poznają metody budowania przyjaznych relacji w grupie rówieśniczej, wzmacniania poczucia ich własnej wartości, samooceny, czy cyfrowej higieny. Dowiedzą się także, po czym poznać objawy zaburzeń nastroju najmłodszych oraz jak reagować w sytuacjach kryzysowych.

Nasz partner w programie, Fundacja Szkoła z Klasą odpowiadać będzie za wsparcie nauczycieli w rozwijaniu kompetencji społeczno-emocjonalnych uczniów. Uczestnicy będą mogli skorzystać z warsztatów, webinariów i pomocy mentorów. Jednocześnie Fundacja Szkoła z klasą przeprowadzi szkolenia dla przedstawicieli/przedstawicielek organizacji pozarządowych czy instytucji takich jak biblioteki i domy kultury – po to by przygotować ich nie tylko do pracy z młodzieżą, ale też do udziału w zamkniętym konkursie grantowym.  

Fundacja Edukacja dla Demokracji przeprowadzi dla przeszkolonych osób zamknięte konkursy grantowe, w ramach których wyłonimy i dofinansujemy projekty służące uczestnikom tych szkoleń w wykorzystaniu nowych kompetencji w codziennej pracy.

Będziemy również prowadzić działania sieciujące, mające na celu inicjowanie i pogłębianie współpracy i wymiany pomiędzy różnymi podmiotami, oraz działania o charakterze promocyjnym – poprzez lokalne kampanie społeczne chcemy docierać do szerokiego grona odbiorców i budować świadomość na temat problemu jakim jest odporność dzieci i młodzieży.

Więcej informacji o programie:

Fundacja Szkoła z Klasą – w sprawie szkoleń

Anna Nowacka lub Gaja Andrukowicz szkolenia@szkolazklasa.org.pl +48 518 287 635

Fundacja Edukacja dla Demokracji – w sprawie rekrutacji na szkolenia oraz grantów

Agnieszka Świeczka agnieszka.swieczka@fed.org.pl +48 605 787 757

 

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web