Akademia dobrego zarządzania

Projekt pt. Akademia dobrego zarządzania jest adresowany do zespołów 24 organizacji obywatelskich, ze szczególnym naciskiem na organizacje nowopowstałe, o niewielkim doświadczeniu działania w III sektorze, które chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania i stosowania standardów działania, a których brak znacznie hamuje ich stabilność i rozwój.

Preferowane będą osoby reprezentujące małe i/lub nowo powstałe organizacje, które dopiero rozpoczynają swoją działalność i potrzebują konkretnego wsparcia by polepszyć nie tylko jakość zarządzania – w różnych istotnych dla stabilnego funkcjonowania organizacji obszarach.

W ramach projektu zaplanowaliśmy kilka modułów działań, w ramach których będziemy pogłębiać wiedzę, rozszerzać doświadczenia, a także przygotowywać i testować rozwiązania służące lepszemu działaniu organizacji obywatelskich. 

Akademia dobrego zarządzania moduł 1 – potrwa od 01.08.2023 do 29.02.2024. Ten czas przeznaczamy na szkolenia stacjonarne i webinary. Potem zdecydujecie czy chcecie pójść dalej.

Akademia dobrego zarządzania moduł 2 – potrwa od 1.03.2024 do 31.07.2025. W tym module będziemy intensywniej pracować, ale też dołączą do nas doradcy zmiany. Będziemy wspólnie przygotowywać się do wypracowania i przetestowania rozwiązania w obszarze tematycznym, który jest dla uczestniczących organizacji największym wyzwaniem. 

Na zakończenie spotkamy się by wymienić doświadczenia, pokazać wypracowane rozwiązania i wspólnie cieszyć się osiągniętymi zmianami.

O czym będziemy mówić?

Przygotowując projekt zapytaliśmy współpracujące z nami organizacje, co według nich stanowi największe wyzwanie w ich dobrym funkcjonowaniu. Oto lista tematów, z którymi będziemy pracować w trakcie projektu:

  • jak dobrze zarządzać organizacją? 
  • jak budować i wzmacniać zespół zaangażowany w działania organizacji?
  • w jaki sposób można doskonalić umiejętności osób zaangażowanych? 
  • jak planować działania organizacji, tak by miała szansę dobrze się rozwijać?  
  • jak zapewnić dobrą komunikację w organizacji, ale też jak dobrze informować i komunikować o organizacji, tak by zapewniać jej lepszą rozpoznawalność?
  • jak skutecznie pisać wnioski o dofinansowanie (np. jak wykonać dobrą analizę sytuacji, potrzeb adresatów projektu, określać cele i rezultaty, zaplanować działania i ich budżet)?

 

Uwaga: W drugiej połowie września 2023 r. zostanie uruchomiony nabór do projektu.

koordynatorka projektu:

Sylwia Gajownik, Fundacja Edukacja dla Demokracji

sylwia.gajownik@fed.org.pl

 tel. +48 535 854 424

@FundacjaEdukacjadlaDemokracji www.fed.org.pl 

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa. Rządowy program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Nazwa zadania: Akademia dobrego zarządzania
Dofinansowanie: 194 000zł.

Całkowita wartość projektu: 194 000zł 

 

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web