Akademia dobrego zarządzania

Projekt pt. Akademia dobrego zarządzania jest adresowany do zespołów 24 organizacji obywatelskich, ze szczególnym naciskiem na organizacje nowopowstałe, o niewielkim doświadczeniu działania w III sektorze, które chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania i stosowania standardów działania, a których brak znacznie hamuje ich stabilność i rozwój.

Preferowane będą osoby reprezentujące małe i/lub nowo powstałe organizacje, które dopiero rozpoczynają swoją działalność i potrzebują konkretnego wsparcia by polepszyć nie tylko jakość zarządzania – w różnych istotnych dla stabilnego funkcjonowania organizacji obszarach.

W ramach projektu zaplanowaliśmy kilka modułów działań, w ramach których będziemy pogłębiać wiedzę, rozszerzać doświadczenia, a także przygotowywać i testować rozwiązania służące lepszemu działaniu organizacji obywatelskich. 

Akademia dobrego zarządzania moduł 1 – potrwa od 01.08.2023 do 29.02.2024. Ten czas przeznaczamy na szkolenia stacjonarne i webinary. Potem zdecydujecie czy chcecie pójść dalej.

Akademia dobrego zarządzania moduł 2 – potrwa od 1.03.2024 do 31.07.2025. W tym module będziemy intensywniej pracować, ale też dołączą do nas doradcy zmiany. Będziemy wspólnie przygotowywać się do wypracowania i przetestowania rozwiązania w obszarze tematycznym, który jest dla uczestniczących organizacji największym wyzwaniem. 

Na zakończenie spotkamy się by wymienić doświadczenia, pokazać wypracowane rozwiązania i wspólnie cieszyć się osiągniętymi zmianami.

O czym będziemy mówić?

Przygotowując projekt zapytaliśmy współpracujące z nami organizacje, co według nich stanowi największe wyzwanie w ich dobrym funkcjonowaniu. Oto lista tematów, z którymi będziemy pracować w trakcie projektu:

  • jak dobrze zarządzać organizacją? 
  • jak budować i wzmacniać zespół zaangażowany w działania organizacji?
  • w jaki sposób można doskonalić umiejętności osób zaangażowanych? 
  • jak planować działania organizacji, tak by miała szansę dobrze się rozwijać?  
  • jak zapewnić dobrą komunikację w organizacji, ale też jak dobrze informować i komunikować o organizacji, tak by zapewniać jej lepszą rozpoznawalność?
  • jak skutecznie pisać wnioski o dofinansowanie (np. jak wykonać dobrą analizę sytuacji, potrzeb adresatów projektu, określać cele i rezultaty, zaplanować działania i ich budżet)?

 

Aktualności w projekcie:

Zapraszamy Was do podjęcia wyzwania! Do wypracowania standardów jakości zarządzania i działania Waszej organizacji. Podczas szkolenia wspólnie przygotujemy się do podejmowania działań w sposób bardziej usystematyzowany i świadomy.

Kiedy: 17-18 lutego 2024 r., w godzinach 11.30 (sobota) do 16.30 (niedziela)

Gdzie: Warszawa, hotel Ibis Stare Miasto, Muranowska 2, 00-209 Warszawa
 
Dla kogo: Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby prowadzące organizacje nowe i /lub niewielkim doświadczeniu działania w sektorze pozarządowych. Osoby posiadające bądź właśnie zdobywające doświadczenie w kierowaniu istotnymi procesami w organizacji (np. ogólne działanie organizacji, pisanie i realizacja projektów, zarządzanie zespołem). 

Celem szkolenia jest wzmocnienie osób decyzyjnych w organizacji w zakresie analizy wyzwań oraz otoczenia organizacji, wyznaczania celów, planowania i organizacji działań.

W trakcie szkolenia:

1. zapoznasz się z metodami diagnozy otoczenia organizacji oraz interesariuszy;
2. nauczysz się jak wyniki analizy przełożyć na cele dla organizacji;
3. nauczysz się wyznaczać strategie działania wobec ryzyka w organizacji;
4. podniesiesz wiedzę i umiejętności w zakresie współpracy w zespole.

Zdobyta na szkoleniu wiedza jest przydatna zarówno w procesach planowania strategicznego, jak i w przygotowaniu wniosków projektowych. 

Metoda pracy: Warsztat prowadzony będzie metodami aktywnymi.

Prosimy o przesłanie formularza zgłoszeniowego do 5.02.2024 r. (do końca dnia)

 Ramowy program szkolenia

 Regulamin uczestnictwa

 Formularz zgłoszeniowy

 

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 7.02.2024 r. Wszystkie osoby zakwalifikowane na szkolenie oraz osoby zakwalifikowane na listy rezerwowe, otrzymają email z informacją.


Aktualizacja informacji: Webinaria zostały zarejestrowane. Zainteresowanych otrzymaniem linku do nagrań zapraszamy do zapisów:O prowadzących:

Fundraising w organizacji


Joanna Gogolińska –
Prezes Zarządu Fundacji Promo & Fund. Przez 10 lat odpowiedzialna za fundraising i rozwój Programu Explory w Fundacji Zaawansowanych Technologii, w l.2013-2023 na stanowisku wiceprezeski Fundacji. Wcześniej kierowała działem PR i Fundraisingu w Fundacji ITAKA – Centrum Poszukiwań Ludzi Zaginionych oraz pracowała jako specjalistka ds. PR i organizacji wydarzeń w firmach prywatnych. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe oraz Studiów podyplomowych z zakresu PR na UW/ PAN. Absolwentka kursu PROMENGO dla menedżerów organizacji pozarządowych, organizowanego przez Fundację Akademii Organizacji Obywatelskich.

 

Natasza Nikiel –  Wiceprezes Zarządu Fundacji Promo & Fund. Menadżerka marketingu z 20-letnim doświadczeniem pracy w biznesie; specjalizuje się w zarządzaniu marketingowym oraz budowaniu marek. Obecnie przedsiębiorczyni i właścicielka agencji marketingowej Brand Cafe, a także Prezes Zarządu Fundacji Harmonia – Przestrzeń Kobiecego Rozwoju. Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe, Studiów podyplomowych z zakresu PR na UW/ PAN, Studiów podyplomowych z zakresu Zarządzania firmą na WSE w Krakowie oraz Studiów Podyplomowych z zakresu Języków Obcych w Biznesie na WSEH w Bielsku-Białej.

 

Marketing w organizacji

Zuzanna Komornicka – Certyfikowana trener, changemakerka, inspiratorka, wykładowczyni Uniwersytetu Jagiellońskiego, Politechniki Krakowskiej (studia MBA). Ekspertka w dziedzinie marketingu, reklamy i projektów społecznych i Dyrektorka ds. Współpracy i Komunikacji Federacji Funduszy Lokalnych w Polsce. Absolwentka UJ, Akademii Mistrzów Treningu i stypendystka Center on Philanthropy and Civil Society na The City University of New York. Obecnie zajmuje się szkoleniami, doradztwem oraz prowadzeniem zajęć związanych m.in. z team buildingiem, komunikacją i kreatywnością. Opracowuje strategie biznesowe i kampanie promocyjne m.in. dla środowiska biznesowego, startupowego i NGO. Na swoim koncie ma zrealizowanych ponad 2000 godzin szkoleniowych oraz wiele innowacyjnych kampanii i ciekawych autorskich projektów.

Dialog i przeciwdziałanie konfliktom – praktyczne pomysły i narzędzia do wykorzystania

Tadeusz Rudzki – Absolwent stosunków międzynarodowych na UW, w Fundacji pracuje od 2012 roku. Odpowiadał m.in. za projekty edukacyjne realizowane z nauczycielami białoruskimi, projekty crowdfundingowe i rozwój platformy e-learningowej. Od 2015 trener FED, zajmuje się kontaktem z grantobiorcami Funduszu Pomocowego PAFW, wizytami studyjnymi, szkoleniami („Swatki” nauczycielskie, „Projekt na Wschód”) oraz działaniami z zakresu edukacji obywatelskiej. Należy do Stowarzyszenia Wikimedia Polska.

 

 


koordynatorka projektu:

Sylwia Gajownik, Fundacja Edukacja dla Demokracji
sylwia.gajownik@fed.org.pl
 tel. +48 535 854 424
@FundacjaEdukacjadlaDemokracji www.fed.org.pl 

 

Dofinansowano ze środków budżetu państwa. Rządowy program Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030. Nazwa zadania: Akademia dobrego zarządzania
Dofinansowanie: 194 000zł.

Całkowita wartość projektu: 194 000zł 

 

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web