Apel do Prezydenta RP o weto

Fundacja popiera Apel Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych skierowany do Prezydenta RP o zawetowanie ustawy o Narodowym Instytucie Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego, uchwalonej przez Sejm 15 września 2017 r.

Wyrażamy nadzieję, że Prezydent zawetuje ustawę i podzielamy obawy wyrażone w Apelu.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web