Co-engage w Tuluzie

Tym razem w ramach projektu #CoengageEU spotkaliśmy się razem z partnerami z Niemiec, Włoch, Portugalii, Wlk, Brytanii oraz Francji w Tuluzie.

Pierwszy dzień spotkania partnerów projektu poświęcony był przede wszystkim wspólnej pracy nad formą i strukturą broszury zawierającej zbierane dobre praktyki włączania mieszkańców w działania na rzecz społeczności lokalnej. Interaktywna publikacja będzie umieszczona na stronie projektu: https://co-engage.eu/ Rozmawialiśmy także o szczegółach związanych z planowanymi w drugiej połowie roku szkoleniami, które w praktyczny sposób pozwolą zaznajomić się ze szczególnie użytecznymi i uniwersalnymi metodami.

Podczas drugiego dnia spotkaliśmy się z dwiema francuskimi organizacjami, których przedstawiciele opowiedzieli nam o prowadzonych działaniach oraz metodach, jakie stosują podczas swojej pracy. Były to: La Volte (www.collectif-lavolte.org) – nieformalny kolektyw skupiony wokół zasad i praktyk edukacji powszechnej oraz Le bruit de la conversation  (https://www.lebruitdelaconversation.com/) – grupa miejskich eksperymentatorów i edukatorów, angażujących obywateli w projekty miejskie, kulturalne lub artystyczne.

Na następnym roboczym spotkaniu zobaczymy się wszyscy w Warszawie.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web