Jaka (nie) jest współczesna Ukraina?

Nie mylmy apatii z chronicznym zmęczeniem – zrozumieliśmy, że nasza praca jest długodystansowa. Dlatego nie możemy wciąż tryskać entuzjazmem jak fontanna, musieliśmy zacząć płynąć spokojnie jak rzeka. W ten sposób Tetyana Durnyeva z Komitetu Wyborców Ukrainy w Doniecku (obecnie działającym w Kijowie) scharakteryzowała ukraiński ruch wolontariacki. Spotkanie z nią i z Tarasem Prokopem z czerniowieckiej Opory zorganizowaliśmy w Ukraińskim Domu w Warszawie w ramach projektu „Silne wspólnoty lokalne kluczem do sukcesu reformy samorządowej”. Spotkanie poprowadziła Natalia Kertyczak z FED. Projekt jest realizowany już drugi rok w ramach Polsko-Kanadyjskiego Programu Wsparcia Demokracji.

Tetyana i Taras przebywali w Polsce na wizycie studyjnej, podczas której poznawali polskie doświadczenie reformy samorządowej i aktywności lokalnej. Ich pobyt udało nam się wykorzystać do przedstawienia warszawskiej publiczności zagadnień związanych z życiem i rozwojem społeczeństwa obywatelskiego w Ukrainie.

Tetyana Durnyeva opowiedziała o lokalnych inicjatywach, które jej organizacja podejmowała w Doniecku przed jego okupacją, a także o tym, w jaki sposób obecnie wspierają lokalną aktywność na terenach przyfrontowych. O tym, jak wygląda w Ukrainie sytuacja osób przesiedlonych wewnętrznie i w jaki sposób organizacje pozarządowe i zwykli ludzie organizują pomoc dla prawie 1,5 miliona ludzi.

Zdaniem naszych gości Majdan i konflikt na Wschodzie nauczył Ukraińców, że swoimi pieniędzmi powinni wspierać nie tylko chore dzieci i osoby niepełnosprawne.

Taras Prokop, reprezentujący ukraińskiego watchdoga OPORA, mówił o trudnościach związanych z finansowaniem działań monitorujących władzę i o tym, że po Majdanie coraz więcej osób jest gotowych dorzucać się finansowo bądź rzeczowo (użyczenie samochodu, benzyna) np. do monitoringu wyborów.

Tetyana Durnyeva opowiedziała natomiast, jak w okresie między lutowym kryzysem 2014 a zajęciem Doniecka mieszkańcy chętnie partycypowali w wydawaniu gazety «Говорит Донбасс», która była dla nich jedyną szansą na uzyskanie prawdziwych informacji.

Nasi goście opowiadali także o działaniach watchdogowych i rzeczniczych obecnie prowadzonych w Ukrainie. Do najważniejszych kwestii przez nich poruszanych należy zaliczyć monitorowanie przeprowadzania reformy samorządowej, rzecznictwo na rzecz praw wyborczych osób przesiedlonych wewnętrznie, a także kontrolę nad otwartością i przejrzystością władz.

Kluczowa jest reforma samorządowa – powiedział Taras Prokop. – Dobrze będzie, jeśli przeprowadzimy reformę, ale co z tego, jeśli ludzie nie będą umieli z niej korzystać. Dlatego my pracujemy przede wszystkim z ludźmi na poziomie lokalnym.

FED również działa na poziomie lokalnym – o tym, jakie działania prowadzimy wspólnie z partnerami ukraińskimi opowiadamy na naszym ukraińskim fanpage na Facebooku.

Zachęcamy również do obejrzenia filmu o ruchu wolontariackim w Ukrainie :

Polecamy też wystąpienie Tetyany Durnyevej na temat praw osób wewnętrznie przesiedlonych na posiedzeniu Rady Najwyższej Ukrainy.

Tekst: Martyna Bogaczyk, Zdjęcia: Anna Kertyczak

 

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web