Kierunek Wschód

Zapraszamy do udziału w konkursie „Kierunek: Wschód”, którego celem jest promocja w Polsce wiedzy o krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i Azji Centralnej oraz o współpracy międzynarodowej z tymi regionami.

W ramach konkursu wyłonimy 10 najciekawszych propozycji wydarzeń, które dotyczyć mogą wybranego kraju: Armenii, Azerbejdżanu, Białorusi, Rosji, Gruzji, Kazachstanu, Kirgistanu, Mołdowy, Tadżykistanu, Turkmenistanu, Ukrainy i/lub Uzbekistanu. Najlepsze spośród złożonych propozycji otrzymują możliwość realizacji przy wsparciu finansowym w wysokości 750 zł.

W konkursie mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, biblioteki, koła studenckie, szkoły średnie oraz grupy nieformalne. Forma wydarzenia jest dowolna – mogą to być np. wystawy, prezentacje, wieczory tematyczne, wykłady, ale nie tylko – nie ograniczamy waszej inwencji! Planowane wydarzenia mogą być realizowane w miesiącach lipiec-grudzień 2016, tylko na terenie Polski i adresowane do polskiej publiczności.

Konkurs to okazja m.in. dla organizacji pozarządowych do pokazania lokalnej społeczności swojej działalności na wschodzie – prezentacji własnych projektów, dyskusji nt. współczesnych wydarzeń i problematyki krajów regionu. Środki z nagrody można przeznaczyć np. na wynajem sali, tłumaczenie, materiały promocyjne i inne.

Czas na zgłaszanie swoich wydarzeń dobiegł końca – wyniki ogłosimy 20 czerwca 2016 r. na stronie internetowej programRITA.org.

Na stronie programu RITA – Przemiany w regionie znajdziecie regulamin konkursu, przykłady kilku wydarzeń, realizowanych w ramach konkursu w latach ubiegłych i kontakt do koordynatorki konkursu.

Powodzenia!

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web