Kurs na odporność – webinarium otwierające

Zapraszamy na webinarium inicjujące „Kurs na odporność” – nowy program Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowany przez Fundację Edukacja dla Demokracji oraz Fundację Szkoła z Klasą. Celem „Kursu na odporność” jest wsparcie osób dorosłych w budowaniu odporności psychicznej dzieci i młodzieży. Spotkanie odbędzie się online 14 marca 2024 r., w godz. 13:00-14:30. 

W trakcie webinarium chcemy opowiedzieć Wam o głównych założeniach Programu, w szczególności:

  • celach – czyli jak i dlaczego chcemy wspierać dorosłych w pracy z młodzieżą,
  • działaniach – czyli co proponujemy w ramach programu i dla kogo,
  • zasadach i terminach udziału w programie – czyli kiedy i do czego możecie się zgłosić.

Zaprosimy też do rozmowy o potrzebach dzieci i młodzieży w  obszarze dobrostanu i odporności psychicznej – jakie są najbardziej palące wyzwania? Jak mądrze towarzyszyć najmłodszym w budowaniu swojej odporności i stabilności psychicznej? Jak wspierać w pojawiających się kryzysach?   

Na te pytania pomoże nam odpowiedzieć zaproszony na webinarium ekspert:

dr Wiesław Poleszak – psycholog, profesor uczelni w Lubelskiej Akademii WSEI. Trener Instytutu Konsultantów Europejskich i Ośrodka Rozwoju Człowieka Fundacji „Masz Szansę”. Wykładowca i trener w ramach studiów podyplomowych z psychoprofilaktyki i profilaktyki uzależnień (UMCS, UKSW, SWPS). Autor kilkudziesięciu publikacji z zakresu wychowania i profilaktyki. Specjalizuje się w problematyce relacji rówieśniczych, interwencji wychowawczej oraz w zakresie wsparcia psychologicznego w środowisku szkolnym i studenckim. Autor koncepcji i realizator Akademickiego Centrum Wsparcia UMCS i Akademickiego Centrum Wsparcia Rówieśniczego WSEI, gdzie realizowana jest idea rówieśniczej pomocy studenckiej. Na zlecenie MEN i ORE prowadził szkolenia z zakresu tworzenia Szkolnego Programu Wychowawczo-Profilaktycznego, budowania zespołów interdyscyplinarnych oraz profilaktyki i wsparcia ucznia zdolnego.

Do udziału w webinarium zapraszamy:

  • przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych,
  • pracowników i pracowniczki bibliotek,
  • pracowników i pracowniczki domów kultury.

Spotkanie odbędzie się na Zoomie w czwartek 14 marca w godzinach  13.00 – 14.30

 

Link w webinarium prześlemy osobom zarejestrowanym w dniu wydarzenia do godz. 12.00

Program Kurs na odporność to przedsięwzięcie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności  realizowane przez Fundację Edukacja dla Demokracji i Fundację Szkoła z Klasą.

 

Nagranie webinarium

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web