All Posts by Agnieszka Świeczka

Projekty opracowujące dobre praktyki

Program ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk, które wspierają dzieci i młodzież w przełamywaniu długofalowych skutków pandemii związanuch z edukacji, rozwojem społecznym oraz zdrowiem. W jednym z konkursów grantowych wybraliśmy 8 działań, które chcemy upowszechniać jako dobre praktyki, które mogą wspomóc rozwiązywanie problemów inne organizacje i środowiska. Obecnie trwają prace

Read More

O programie Fundusz Pomocowy

Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich to program wspierający organizacje pozarządowe w przeciwdziałaniu skutkom pandemii w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości oraz środowisk zagrożonych różnymi wykluczeniami.  Program ma również  na celu budowanie odporności organizacji na trudne sytuacje, które mogą wystąpić w przyszłości,

Read More

Lublin. Regionalne spotkanie sieciujące w ramach Funduszu Pomocowego

Serdecznie zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji realizujących projekty w ramach Funduszu Pomocowego do udziału w Regionalnym spotkaniu sieciującym „Wschód”. Spotkanie odbędzie się w środa, 7 grudnia 2022 r., w Lublinie. Co będzie się działo? Spotkanie ma na celu rozmowę o działaniach na rzecz edukacji i dobrostanu dzieci i młodzieży w postpandemicznej

Read More

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web