Bez kategorii

Konkurs na działania interwencyjne tzw. „szybka ścieżka”

  ———-> wyniki konkursu  <———- Konkurs grantowy finansowany częściowo ze środków programu RITA. Do konkursu w ramach tzw. „ścieżki ukraińskiej” ogłoszonego w marcu 2022 wpłynęły aż 422 wnioski. Biorąc pod uwagę tak ogromne potrzeby podjęto decyzję o zwiększeniu finansowania tej ścieżki grantowej o kwotę  1 mln zł ze środków nowopowstałego programu

Read More

Pomoc dla Ukrainy – informacje praktyczne

Dla wszystkich wspierających Ukrainę i osoby uciekające z terenów objętych wojną przygotowaliśmy zestawienie praktycznych informacji ułatwiających organizację pomocy. Znajdziecie tutaj podstawowe informacje dotyczące pobytu uchodźców, kwestii związanych z transportem, opieką psychologiczną i medyczną oraz tłumaczeniami.

Read More

Spotkania sieciujące na temat działalności strażniczej i partycypacji

Zapraszamy przedstawicieli i przedstawicielki organizacji pozarządowych i grup nieformalnych na dwa spotkania online – na temat działalności strażniczej oraz partycypacji, organizowane w ramach projektu „Szkoła Aktywnego Sektora”, towarzyszącego programowi „Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny”.

Read More

Wyniki konkursu grantowego dla Regionalnych Realizatorów Programów PAFW w ramach Funduszu Pomocowego 2020

Na konkurs wpłynęło 41 wniosków na łączną kwotę 578.629,78 zł. Wszystkie wnioski spełniły wymagania formalne lub uzupełniły braki we wskazanym terminie. Do oceny merytorycznej przekazano 41 wniosków. Komisja grantowa  przeanalizowała merytorycznie wszystkie złożone wnioski i wybrała do dofinansowania następujące projekty w kwocie 386.599,05 zł. Zdecydowano o dofinansowaniu 36 wniosków: lp

Read More

12
projekt i realizacja strony internetowej: rock the web