Bez kategorii

Projekty opracowujące dobre praktyki

Program ma na celu upowszechnienie dobrych praktyk, które wspierają dzieci i młodzież w przełamywaniu długofalowych skutków pandemii związanuch z edukacji, rozwojem społecznym oraz zdrowiem. W jednym z konkursów grantowych wybraliśmy 8 działań, które chcemy upowszechniać jako dobre praktyki, które mogą wspomóc rozwiązywanie problemów inne organizacje i środowiska. Obecnie trwają prace

Read More

O programie Fundusz Pomocowy

Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich to program wspierający organizacje pozarządowe w przeciwdziałaniu skutkom pandemii w obszarze edukacji i rozwoju społecznego dzieci i młodzieży z mniejszych miejscowości oraz środowisk zagrożonych różnymi wykluczeniami.  Program ma również  na celu budowanie odporności organizacji na trudne sytuacje, które mogą wystąpić w przyszłości,

Read More

Konkurs na działania interwencyjne

konkurs na projekty interwencyjne – jesień 2022 <—lista dofinansowanych projektów w ramach otwartego konkursu grantowego na projekty o charakterze interwencyjnym w programie Wspieramy Ukrainę —> Celem konkursu jest poprawienie dostępu do edukacji formalnej (szkolnej i przedszkolnej) i pozaformalnej dzieci i młodzieży z Ukrainy, przebywających w Polsce w związku z wojną w ich

Read More

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web