All Posts by Sylwia Gajownik

Program Wspieramy Ukrainę. Konkurs na projekty – edycja jesienna 2023

Program Wspieramy Ukrainę. Konkurs na projekty – edycja jesienna 2023 Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami jesiennej edycji naboru wniosków w Programie Wspieramy Ukrainę. Celem Programu jest wsparcie ludności cywilnej w Ukrainie oraz uchodźców wojennych przebywających w Polsce w kontekście bieżących wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie i sytuacji uchodźców

Read More

OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW W OTWARTYM KONKURSIE GRANTOWYM W PROGRAMIE WSPIERAMY UKRAINĘ

Zapraszamy do składania wniosków w otwartym konkursie grantowym na projekty w Programie Wspieramy Ukrainę – edycja jesienna 2023. Celem Programu jest wsparcie ludności cywilnej w Ukrainie oraz uchodźców wojennych przebywających w Polsce w kontekście bieżących wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie i sytuacji uchodźców w Polsce.

Read More

Akademia dobrego zarządzania

Projekt pt. Akademia dobrego zarządzania jest adresowany do zespołów 24 organizacji obywatelskich, ze szczególnym naciskiem na organizacje nowopowstałe, o niewielkim doświadczeniu działania w III sektorze, które chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania i stosowania standardów działania, a których brak znacznie hamuje ich stabilność i rozwój.

Read More

Program Wspieramy Ukrainę. Konkurs na projekty – edycja wiosenna 2023

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami wiosennej edycji naboru wniosków w programie Wspieramy Ukrainę. Program skierowany jest do polskich organizacji pozarządowych niosących pomoc ludności cywilnej w Ukrainie, a także uchodźcom wojennym przebywającym w Polsce. Celem Programu jest wsparcie ww. osób w kontekście różnych wyzwań wynikających z wojny w Ukrainie. Dofinansowanie

Read More

12
projekt i realizacja strony internetowej: rock the web