aktualności

Fundusz Pomocowy 2020 – wyniki oceny formalnej

Do udziału w konkursie wpłynęło łącznie 301 wniosków. Zakończona została kontrola formalna wszystkich złożonych ofert – 21 wniosków zostało uznanych za niekwalifikujące się do kolejnego etapu oceny. Trwa ocena merytoryczna. Informujemy, iż w związku z bardzo dużą liczbą zgłoszonych wniosków ogłoszenie wyników nastąpi tydzień później w stosunku do informacji z

Read More

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web