Dobra edukacja polonijna. Regranting

Polska i środowiska polonijne w wybranych krajach, 2016 r.

Projekt ma na celu wsparcie edukacji polonijnej poprzez finansowanie działań polskich NGO realizowanych we współpracy z ośrodkami polonijnymi.

W ramach projektu zostanie zrealizowany jeden pełny cykl regrantingu: nabór wniosków połączony z działaniami informacyjnymi i konsultacyjnymi, ocena ekspercka wniosków i ostateczny wybór projektów do dofinansowania, podpisanie umów dotacji, realizacja projektów i złożenie sprawozdań końcowych z realizacji. Maksymalna kwota dofinansowania 1 projektu to 45 tys. zł. Zakładamy, iż zostanie przyznanych około 4-5 dotacji.Senat_godlo_z podpisem2016

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

[Fot. Zdjęcie z projektu „Migracje i relacje”, Towarzystwo im. Edyty Stein, 2015 r.]

Koordynator:

Tomasz Kostrzewa

tomasz.kostrzewa@fed.org.pl

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web