Szkoła.pl – wsparcie dla edukacji polonijnej 2018

Holandia, Irlandia, Francja – 2018

Projekt jest kierowany do placówek edukacyjnych uczących języka polskiego i w języku polskim w wyżej wymienionych krajach. Jego celem jest tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych w krajach wśród polskich środowisk na emigracji.

Główne działania w ramach projektu to bezpośrednie finansowe wsparcie około 50 edukacyjnych placówek polonijnych i dofinansowanie działań promujących język polski.

Dofinansowanie oparte jest na refundacji kosztów, organy prowadzące szkoły otrzymają również wsparcie konsultacyjno-doradcze dot. Senat_godlo_z podpisem2016prowadzenia dokumentacji wydatków, realizowanego programu nauczania oraz innych kwestii, które mogą wpływać na sposób funkcjonowania szkół i ich realizację założeń projektu.

Partnerami w projekcie są:

  • Forum Szkół Polskich w Holandii (FSPN)
  • Polska Macierz Szkolna w Irlandii (PMSI)
  • Macierz Społecznych Szkół Polonijnych we Francji (MSSPF)

Aktualne informacje dla szkół zainteresowanych ofertą projektu dostępne są tutaj.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2018 roku.

Koordynator:

Jacek Podolski

jacek.podolski@fed.org.pl

+48 603 375 602

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web