Szkoła.PL – wsparcie dla edukacji polonijnej

Holandia, Irlandia, Austria, Francja, Norwegia, Szwecja, Włochy, Belgia, Dania, Islandia, Hiszpania, Szwajcaria, 2016 r.

Projekt jest kierowany do placówek edukacyjnych uczących języka polskiego i w języku polsku w wyżej wymienionych krajach UE/EFTA. Jego celem jest tworzenie stabilnych warunków do nauczania języka polskiego i przedmiotów ojczystych w krajach wśród polskich środowisk na emigracji.

Główne działania w ramach projektu to bezpośrednie finansowe wsparcie około 50 edukacyjnych placówek polonijnych, dofinansowanie działań promujących język polski, działania metodyczne mające na celu zwiększenie efektywności i atrakcyjności nauki w sobotnich placówkach oraz specjalistyczne wsparcie rodziców dzieci, które uczą się języka polskiego na emigracji.

Dofinansowanie oparte jest na refundacji kosztów, organy prowadzące szkoły otrzymają również wsparcie konsultacyjno-doradcze dot. Senat_godlo_z podpisem2016prowadzenia dokumentacji wydatków, realizowanego programu nauczania oraz innych kwestii, które mogą wpływać na sposób funkcjonowania szkół i ich realizację założeń projektu.

Projekt współfinansowany w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą.

Koordynator:

Witold Zawadzki

witek.zawadzki@fed.org.pl

+48 609 556 532

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web