projekty

Kurs na odporność

“Kurs na Odporność” to nowe, pilotażowe przedsięwzięcie, którego inicjatorem i fundatorem jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności. Program będziemy realizować wspólnie z Fundacją Szkoła z Klasą. Program ma na celu wzmocnienie odporności psychicznej dzieci i młodzieży poprzez rozwój kompetencji osób pracujących na co dzień z najmłodszymi – od nauczycieli, poprzez pracowników bibliotek czy domów kultury, po edukatorów z organizacji pozarządowych.

Read More

Akademia dobrego zarządzania

Projekt pt. Akademia dobrego zarządzania jest adresowany do zespołów 24 organizacji obywatelskich, ze szczególnym naciskiem na organizacje nowopowstałe, o niewielkim doświadczeniu działania w III sektorze, które chcą podnieść swoje kompetencje w zakresie zarządzania i stosowania standardów działania, a których brak znacznie hamuje ich stabilność i rozwój.

Read More

Inna bajka – książeczki dla dzieci z Ukrainy

Projekt „Inna bajka – książeczki dla dzieci z Ukrainy”, realizowany przez nas od marca 2022, ma na celu dostarczenie książek w języku ukraińskim dzieciom, które znalazły w Polsce schronienie przed wojną. Projekt „Inna bajka” jest inicjatywą Ukraińskiego Instytutu Książki (Український інститут книги), realizujemy go dzięki wsparciu m.in. Fundacji Kościuszkowskiej oraz Federacji Europejskich Wydawców.

Read More

Młodzież promuje zmianę – kompetencje dla aktywności obywatelskiej

Polska, marzec 2022 – luty 2023 Celem projektu jest wzmocnienie 5 lokalnych organizacji społecznych, pracujących z młodzieżą w różnych regionach Polski. Edukatorzy z organizacji uczestniczących w projekcie nauczą się jak rozwijać kompetencje młodych ludzi, z którymi pracują, w szczególności umiejętności istotne dla zaangażowania obywatelskiego, takie jak dobra współpraca, skuteczne działanie

Read More

Zacznijmy od rozmowy

Polska, styczeń – czerwiec 2020

Inicjatywa wspiera tworzenie klimatu dla dobrej rozmowy na tematy ważne i trudne. W ramach projektu przeprowadzimy warsztaty w 5 szkołach z ukraińskim językiem nauczania w Polsce. Uczniowie i nauczyciele poznają grę edukacyjną na temat demokracji oraz wezmą udział w warsztatach na temat dialogu.

Read More

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web