Forum Wymiany Doświadczeń

Cztery lata działań na rzecz wzmocnienia społeczności lokalnych w Ukrainie to dobry moment, by razem z uczestnikami i uczestniczkami naszych projektów przyjrzeć się wspólnej pracy i przeanalizować dotychczasowe doświadczenia.

Właśnie w tym celu zaprosiliśmy do Lwowa działaczy lokalnych i samorządowców, którzy biorą udział w naszym tegorocznym projekcie Fostering Local Reform in Ukraine’s Regions, a także tych, z którymi pracowaliśmy w latach 2015-2017. Z uczestnikami i trenerami spotkaliśmy się 20-21 lipca 2018.

Spotkanie otworzył Ihor Dobko, wprowadzając uczestników w temat pracy ze społecznościami lokalnymi. W swoim wystąpieniu podkreślał rolę współpracy samorządu lokalnego z organizacjami pozarządowymi.

Zaplanowaliśmy Forum z myślą o tym, by uczestnicy, którzy obecnie dopracowują swoje pomysły na lokalne działania, mogli poznać projekty i inicjatywy zrealizowane w poprzednich latach. Nie tylko dowiedzieć się, co konkretnie odbyło się w ramach niewielkiej często inicjatywy, ale też jakie rezultaty widać z perspektywy czasu – czy społeczność dba o stworzone, wyposażone w ramach projektów miejsca, czy nawiązane wówczas partnerstwa przetrwały po dziś dzień i wciąż owocują potrzebnymi dla społeczności działaniami? Właśnie o tym opowiadało 5 osób, reprezentujących całe spektrum różnych inicjatyw – od remontu przystanków autobusowych w Hołej Prystani (obwód chersoński, 2016), poprzez kampanię na rzecz poprawy warunków na lokalnym oddziale położniczym w Bilajiwce (obwód odeski, 2016), po działania na rzecz wsparcia rozwoju turystyki w Satanowie (obwód chmielnicki, 2017).

Kolejnym elementem wymiany doświadczeń były prezentacje diagnoz lokalnych, przeprowadzonych przez uczestników tegorocznego projektu w swoich społecznościach. Diagnozy dotyczyły różnych tematów i wszystkie wymagały wyjścia do mieszkańców oraz pytania o ich zdanie na temat sytuacji w społeczności, bądź planowanych zmian.

Na zagadnienie diagnozy lokalnej chcieliśmy też spojrzeć „z lotu ptaka”. Pomogła nam w tym ekspertka z Polski, Agata Urbanik (Pogotowie Facylitacyjne), która dwa i pół roku temu, wspólnie z Fundacją Pole Dialogu, przygotowywała naszych ukraińskich trenerów do wspierania grup lokalnych aktywistów w prowadzeniu takiej diagnozy. Agata odniosła się do diagnoz prowadzonych przez uczestników, przedstawiła takie zagadnienia związane z prowadzeniem diagnozy jak funkcje, które może spełniać diagnoza oraz w jaki sposób warto zadawać pytania.

Następnie uczestnicy mogli wziąć udział w krótkich warsztatach tematycznych: pisanie wniosków projektowych, praca ze społecznościami po konflikcie, wyzwania związane z reformą samorządową oraz konsultacje na temat diagnozy lokalnej. Warsztaty były prowadzone przez trenerów i partnerów projektu. Następnie ukraiński koordynator projektu, Jurij Stepanec, przedstawił inspirujące modele rozwiązań w istotnych dla społeczności lokalnych obszarach: transport publiczny, segregacja śmieci oraz rozwój turystyki dzięki produktom lokalnym.

Forum stanowiło dla uczestników okazję do rozmów na tematy ważne dla ich społeczności oraz możliwość zainspirowania się działaniami innych. Już wkrótce, dzięki zaplanowanemu w projekcie konkursowi małych grantów, uczestnicy otrzymają możliwość realizacji własnych pomysłów na inicjatywy a dzięki wizycie studyjnej do Polski – poznania polskich doświadczeń pracy ze społecznościami lokalnymi.

Forum odbyło się w ramach projekt realizowanego z dwoma partnerami z Ukrainy: Stowarzyszeniem Nasze Podole oraz organizacją Toczka Dostupu, przy wsparciu National Endowment for Democracy.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web