Fostering Local Reforms In Ukraine’s Regions 2018

Ukraina, luty 2018 – styczeń 2019

Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych przez nas w ukraińskich społecznościach lokalnych w 2017 roku w obwodach chmielnickim, żytomierskim, zaporoskim, donieckim i łuhańskim. W ramach projektu wspieramy współpracę ukraińskich aktywistów lokalnych i przedstawicieli samorządów lokalnych na rzecz swoich społeczności. Budujemy ich wiedzę i umiejętności w zakresie współpracy międzysektorowej i diagnozy lokalnej, wspieramy ich w podejmowaniu wspólnych działań na rzecz zmian, dzielimy się polskim i ukraińskim doświadczeniem rozwoju lokalnego.

Główne działania to:

  • warsztaty dla przedstawicieli władz samorządowych i NGO;
  • diagnozy lokalne przeprowadzone metodami partycypacyjnymi;
  • forum wymiany doświadczeń;
  • konkurs małych grantów;
  • wsparcie eksperckie i konsultacyjne dla uczestników projektu.
  • wizyta studyjna do Polski.

Projekt realizujemy z dwoma partnerami z Ukrainy: Stowarzyszeniem Nasze Podole oraz organizacją Toczka Dostupu.

Projekt wspiera National Endowment for Democracy.

Koordynatorka:

Natalia Kertyczak

natalia.kertyczak@fed.org.pl

+48 721 660 313

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web