Język polski 2.0

Publikacja Język polski 2.0 – zastosowanie nowoczesnych technologii w nauczaniu języka polskiego jest rezultatem prowadzonego przez Fundację Edu & More projektu i powstała w ramach konkursu grantowego „Dobra edukacja polonijna. Regranting”, współfinansowanego w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami ​za granicą.

Opracowanie, kierowane do nauczycieli języka polskiego,  składa się z dwóch części.

W pierwszej zostały omówione bezpłatne i łatwe w obsłudze narzędzia Web 2.0, które mogą być wykorzystywane do opracowywania autorskich materiałów dydaktycznych oraz podczas lekcji języka polskiego. Są to m.in. PiZap, PhotoPeach, Padlet, Quizlet, LearningApps, Kahoot!, Quizizz, Tagul i inne.

Znajomość tych narzędzi i umiejętność ich używania w procesie dydaktycznym przynosi wiele korzyści, m.in.:

  • możliwość dopasowana materiałów dydaktycznych do potrzeb uczestników kursów,
  • zwiększenie efektywności zajęć, ich atrakcyjności oraz zwiększenie satysfakcji kursantów,
  • dostosowanie elementów lekcji do oczekiwań młodego pokolenia, które biegle posługuje się aplikacjami i urządzeniem mobilnymi,
  • wspieranie samodzielności uczniów oraz wzięcia odpowiedzialności za własną naukę.

Każda aplikacja została zilustrowana kilkoma pomysłami jak wykorzystać dane narzędzie w nauczaniu języka polskiego oraz praktycznymi przykładami.

Druga część publikacji zawiera gotowe konspekty i karty pracy do 18 lekcji polskiego z poziomu A2 i zaplanowanych w formule nauczania mieszanego (blended learning) z użyciem platformy polskijazyk.pl. Przedstawione konspekty i karty pracy były tworzone przez praktyków, czyli nauczycieli języka polskiego z Ukrainy, którzy w czasie organizowanego przez Fundację Edu & More szkolenia w Warszawie poznali prezentowane w publikacji narzędzia Web 2.0, zawartość platformy polskijazyk.pl i tematy lekcji z poziomu A2. W publikacji dzielą się swoją pracą oraz propozycjami ćwiczeń i aktywności, które można zaproponować uczniom nie tylko w czasie tradycyjnej lekcji polskiego, ale też podczas przygotowań do lekcji czy wykonywania prac domowych.

Ze wstępu do publikacji:

Nowe technologie mają jeszcze jedną ważną zaletę, o której czasem zdajemy się zapomi­nać – przygotowują ucznia do samodzielnego zdobywania wiedzy przez całe życie. Jednym z najważniejszych celów stosowania nowych technologii jest kształtowanie autonomii ucz­nia, która jest niezwykle ważna przede wszystkim właśnie w procesie uczenia języka ob­cego. Związane jest to z faktem, że nauki języka nie można zakończyć, wpisane w nią jest uczenie się przez całe życie, również poza kursami i bez nauczyciela. Tylko wtedy język nie zostanie zapomniany, a przyjemność z obcowania z nim oraz kulturą, którą reprezentuje, bę­dzie rozciągać się poza ściany szkoły.

(dr Karolina Zioło-Pużuk)

Publikację (82 str.) można pobrać bezpłatnie ze strony Fundacji Edu & More lub czytać online w portalu ISSUU.

Autorki publikacji:

  • Agnieszka Pabiańczyk, Prezes Fundacji Edu & More
  • Dorota Gruza, Wiceprezes Fundacji Edu & More
projekt i realizacja strony internetowej: rock the web