NGO Leadership Workshop

Międzynarodowe, maj – październik 2018

Razem z William Davidson Institute z Uniwersytetu w Michigan oraz z Weiser Center for Europe and Eurasia przygotowujemy kilkudniowe szkolenie dla liderów organizacji pozarządowych z Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Centralnej.

Na 4-dniowy program szkoleniowy zaprosimy 25 osób, z krajów: Albania, Armenia, Azerbejdżan, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Gruzja, Kazachstan, Kirgistan, Macedonia, Mołdawia, Rosja, Serbia, Tadżykistan, Ukraina i Uzbekistan.

Szkolenie przewiduje:

  • 4 bloki tematyczne: planowanie i stabilność NGO, zarządzanie NGO, rzecznictwo, komunikacja i marketing,
  • prowadzących z USA i Europy (Wielka Brytania, Czechy, Polska),
  • dużo okazji do sieciowania i wymiany doświadczeń.

Nabór na szkolenie jest otwarty, od kandydatów wymagana jest znajomość angielskiego (jest to język prowadzenia szkolenia). Zachęcamy do przekazywania informacji osobom z ww. krajów – zwłaszcza liczymy na realizatorów projektów z programu RITA – Przemiany w regionie, by zachęcali do udziału przedstawicieli swoich organizacji partnerskich.

Zobacz informację o szkoleniu (wersja anglojęzyczna). Nabór został zamknięty 2 lipca.

Działanie finansuje Weiser Center for Europe and Eurasia.

Koordynatorka: Anna Kertyczak

e-mail: anna.kertyczak@fed.org.pl

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web