O EG na uniwersytecie

Jakie są relacje między edukacją globalną a edukacją dla zrównoważonego rozwoju? Jakie wartości i postawy są kluczowe w budowaniu u odbiorców poczucia odpowiedzialności za nasz świat i jego przyszłość? Jak edukację globalną realizuje się w australijskich szkołach? Jak filozofia może zwiększać efektywność edukacji na rzecz zrównoważonego rozwoju? Na te i wiele innych ciekawych tematów dyskutowali 12 czerwca 2018 r. uczestnicy i uczestniczki Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej z zakresu edukacji globalnej „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju a edukacja globalna”, która odbyła się w Warszawie. Organizatorem konferencji był Uniwersytet im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

W konferencji FED reprezentowała Katarzyna Krzemińska, której wystąpienie dotyczyło tego, jak zrównoważony rozwój postrzegają i upowszechniają w praktyce polskie organizacje pozarządowe, działające w obszarze edukacji globalnej. Zgromadzeni goście mieli też okazję usłyszeć o najciekawszych, zrealizowanych przez FED oraz w ramach dofinansowanych przez FED projektów, inicjatywach promujących realizację 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web