Pracuj z nami

Fundacja Edukacja dla Demokracji poszukuje osoby na stanowisko Asystenta/ Asystentki projektu.
Fundacja, we współpracy z partnerami z University of Michigan realizuje projekt pt. „NGO Leadership Workshop”. Kilkudniowe szkolenie dla liderów organizacji pozarządowych z Europy Wschodniej, Bałkanów, Kaukazu i Azji Centralnej odbędzie się w październiku br., obecnie poszukujemy osoby, która wesprze przygotowania i obsługę logistyczną szkolenia. Poszukujemy osoby do współpracy na okres 3 miesięcy (od połowy sierpnia do połowy listopada 2018 r., termin rozpoczęcia współpracy – do ustalenia).

Do zadań Asystenta/Asystentki należeć będzie:

 • współpraca z koordynatorką projektu w kwestiach programowych,
 • kontakt mailowy z 25 uczestnikami szkolenia – logistyka ich przejazdu (wizy, ubezpieczenia, podróże) i pobytu (kontakt z hotelem ws. zamówienia),
 • organizacja usług dodatkowych (foto-wideo dokumentacja w trakcie szkolenia, przewodnik na wycieczki itp.), obecność na miejscu realizacji szkolenia w trakcie sesji szkoleniowych, celem nadzorowania prawidłowości przebiegu procesu (logistyka, usługi, wsparcie trenerów),
 • rozliczanie kosztów podróży uczestników,
 • wsparcie w przygotowaniu sprawozdania merytorycznego i finansowego dla sponsora.

 

Przyjmiemy osobę, która:

 • biegle posługuje się językiem polskim i angielskim w mowie i w piśmie,
 • ma doświadczenie pracy w projektach międzynarodowych,
 • jest komunikatywna i dobrze zorganizowana,
 • posiada dobrą znajomość procedur wizowych (pozyskiwanie wiz na wjazd do Polski).

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie współpracy z NGO z obszaru b. ZSRR i/lub Bałkanów,
 • znajomość języka rosyjskiego.

 

Oferujemy:

 • pracę w wymiarze 20 h tygodniowo w biurze w centrum Warszawy,
 • doświadczenie pracy w pozytywnym zespole,
 • możliwość poznania liderów NGO z krajów objętych szkoleniem,
 • doświadczenie organizacji międzynarodowego wydarzenia.

 

Jak się zgłosić?
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV na adres anna.kertyczak@fed.org.pl, w mailu o tytule „CV: NGO Leadership workshop” w terminie do 12 sierpnia 2018 r. Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami.
W razie pytań dot. ogłoszenia zapraszamy do kontaktu 27 lipca włącznie.

Klauzula informacyjna
Dane osób, zawarte w przesłanych do FED CV będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z Art. 6 ust. 1 b). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane: RODO).
Administratorem danych jest Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED) z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 9/11, 00-150. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przetwarzane do jej zakończenia tj. najpóźniej do k. sierpnia 2018 r. Nie przechowujemy CV na potrzeby przyszłych rekrutacji.
Osobom, które prześlą do nas CV przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo usunięcia danych (jednoznaczne z wycofaniem swojego CV z procesu rekrutacji),prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. FED nie przetwarza danych osobowych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie przekazuje danych podmiotom trzecim (w tym poza obszar EOG). Kontakt z osobą właściwą w sprawach danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: odo@fed.org.pl. Podanie danych i przesłanie CV ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w rekrutacji.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web