Rethinking Civic Engagement in Central Europe

Polska, Słowacja, Węgry, październik 2017 – marzec 2019

W ramach projektu budujemy kontakty, wspieramy wymianę doświadczeń i współpracę pomiędzy organizacjami pozarządowymi z Polski, Słowacji i Węgier. Działania obejmują organizacje działające w obszarze edukacji obywatelskiej, na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji i ochrony praw mniejszości, porządku prawa oraz prowadzące współpracę międzynarodową (m.in. z krajami byłego ZSRR). Projekt pozwoli też pogłębić wiedzę uczestniczących organizacji na temat sytuacji NGO w innych krajach i zaplanować wspólne działania i inicjatywy wobec zmieniającej się sytuacji w Europie Środkowej.

Główne działania to:

  • spotkania krajowe organizacji pozarządowych w każdym z trzech krajów objętych projektem;
  • Forum Aktywności Obywatelskiej sieciujące organizacje z Polski, Słowacji i Węgier;
  • granty wyjazdowe dla organizacji uczestniczących w projekcie;

 

Projekt realizujemy z dwoma partnerami: Political Capital z Węgier oraz VIA IURIS ze Słowacji.

Projekt wspiera National Endowment for Democracy.

Koordynatorka: Martyna Bogaczyk

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web