zarzad

Jacek Podolski

Z obszarów, które studiował (chemia, pedagogika), nic nigdy nie okazało się być przydatne w jego pracy zawodowej. Społecznikowskie pasje wyniósł z nurtu tzw. harcerstwa niepokornego lat 80-tych XX wieku. Od ponad 27 lat (1993) realizuje te pasje w Fundacji Edukacja dla Demokracji. Pełnił w tym czasie w FED wiele różnorodnych

Read More

Martyna Bogaczyk

Pracuje etatowo w FED od 2006 r. Trenerka i koordynatorka projektów FED, kieruje programem Edukacja obywatelska za granicą, tam gdzie się da (i nie da) wspiera rozwój samorządów uczniowskich. W wolnych chwilach działa społecznie w Forum Polsko-Ukraińskim, uzależniona od kawy i książek (czytania i kupowania). Od maja 2016 r. –

Read More

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web