Asystentka/asystent ds. finansowo-administracyjnych

Miejsce pracy: Warszawa, biuro Fundacji Edukacja dla Demokracji

Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED) poszukuje osoby na stanowisko asystentki/asystenta ds. finansowo-administracyjnych.

Fundacja prowadzi obecnie szereg programów grantowych: RITA – Przemiany w regionie, Fundusz Pomocowy dla Organizacji Pozarządowych oraz Inicjatyw Obywatelskich, Wspieramy Ukrainę. Jesteśmy także członkiem konsorcjum, realizującego Program Aktywni Obywatele – Fundusz Regionalny. Realizujemy też własne działania, w szczególności w obszarze edukacji obywatelskiej oraz wsparcia rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.

Poszukujemy osoby, która od października/listopda 2022 roku dołączy do zespołu Fundacji i wesprze nasze działania od strony finansowo-administracyjnej.

Do zadań asystentki/asystenta należeć będzie wspieranie działań w zakresie:

 • sprawdzania poprawności i przetwarzania dokumentów finansowych, w szczególności: umów cywilnoprawnych, faktur, rozliczeń, umów grantowych itp.,
 • prawidłowego i terminowego obiegu dokumentów w FED, z wykorzystaniem systemów elektronicznych,
 • współpracy z księgowością oraz zespołem merytorycznym FED,
 • przygotowywania sprawozdań finansowych z realizowanych przez FED projektów,
 • weryfikacji sprawozdań finansowych od grantobiorców,
 • wsparcia obsługi biura FED: codzienna obecność w biurze, odbieranie i nadawanie korespondencji i przesyłek pocztowych i kurierskich, odbiór przesyłek awizowanych z placówki pocztowej.

 

Do współpracy zaprosimy osobę, która:

 • ma doświadczenie w pracach finansowo-administracyjnych w szczególności w sektorze pozarządowym,
 • biegle posługuje się językiem polskim w mowie i w piśmie,
 • biegle posługuje się komputerem, bardzo dobrze zna pakiet MS Office oraz pracę w środowisku Google,
 • lubi kontakt z ludźmi, sprawnie i skutecznie komunikuje informacje,
 • jest dobrze zorganizowana i skrupulatna, posiada umiejętności analityczne.

 

Dodatkowymi atutami będą:

 • doświadczenie pracy w organizacjach lub instytucjach realizujących programy grantowe,
 • znajomość języków obcych, w szczególności angielskiego, rosyjskiego lub ukraińskiego.

 

Oferujemy:

 • pracę w wymiarze pełnego etatu (umowa o pracę poprzedzona kwartalnym okresem próbnym),
 • doświadczenie pracy we wspierającym zespole o wysokiej kulturze współpracy,
 • wsparcie we wdrażaniu się do nowych obowiązków,
 • możliwość współtworzenia działań naszej organizacji,
 • pracę w przestronnym biurze w centrum Warszawy,
 • wynagrodzenie w zakresie 4500 – 5000 zł brutto w zależności od doświadczenia i zakresu obowiązków.

 

Jak się zgłosić?

Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie CV w języku polskim i listu motywacyjnego na adres biuro@fed.org.pl, w mailu o tytule „CV: asystentka/asystent ds. finansowo-administracyjnych” w terminie do 15 września 2022 r.  Zastrzegamy sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi kandydatami/kandydatkami.

Rozmowy kwalifikacyjne odbędą się w terminie 19-30 września 2022 roku. Rozpoczęcie pracy przewidujemy od października/listopada 2022 r., w zależności od ustaleń.

W razie pytań dot. ogłoszenia zapraszamy do kontaktu na wyżej podany adres mailowy.

 

Klauzula informacyjna

Dane osób, zawarte w przesłanych do FED CV będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji, zgodnie z Art. 6 ust. 1 b). Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwane: RODO).

Administratorem danych jest Fundacja Edukacja dla Demokracji (FED) z siedzibą w Warszawie, ul. Nowolipie 9/11, 00-150. Dane osobowe pozyskane w procesie rekrutacji będą przetwarzane do jej zakończenia tj. najpóźniej do końca listopada 2022 r. Nie przechowujemy CV na potrzeby przyszłych rekrutacji.

Osobom, które prześlą do nas CV przysługuje: prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych, prawo usunięcia danych (jednoznaczne z wycofaniem swojego CV z procesu rekrutacji), prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. FED nie przetwarza danych osobowych w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania oraz nie przekazuje danych podmiotom trzecim (w tym poza obszar EOG). Kontakt z osobą właściwą w sprawach danych osobowych jest możliwy pod adresem e-mail: odo@fed.org.pl. Podanie danych i przesłanie CV ma charakter dobrowolny, lecz niezbędny do udziału w rekrutacji.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web