Fostering Local Reforms In Ukraine’s Regions 2020

Ukraina, lipiec 2020 – październik 2021.

Projekt jest kontynuacją działań prowadzonych przez nas w ukraińskich społecznościach lokalnych. W ramach projektu wspieramy współpracę ukraińskich aktywistów lokalnych i przedstawicieli samorządów lokalnych na rzecz swoich społeczności w obwodach czerkaskim, winnickim, donieckim, łuhańskim i żyto­mierskim). Budujemy ich wiedzę i umiejętności w zakresie współpracy międzysektorowej i diagnozy lokalnej, wspieramy ich w podejmowaniu wspólnych działań na rzecz zmian, dzielimy się polskim i ukraińskim doświadczeniem rozwoju lokalnego.

W związku z pandemią COVID-19 znaczna część działań szkoleniowych w ramach projektu została przeniesiona do online.

Główne działania to:

  • warsztaty dla przedstawicieli władz samorządowych i NGO;
  • diagnozy lokalne przeprowadzone metodami partycypacyjnymi;
  • konkurs małych grantów i realizacja własnych projektów przez uczestników;
  • wsparcie eksperckie i konsultacyjne dla uczestników projektu;
  • wizyty studyjne do innych regionów Ukrainy;
  • fora sieciujące (wymiana doświadczeń i podsumowanie projektu).

 

Projekt realizujemy z dwoma partnerami z Ukrainy: Stowarzyszeniem Nasze Podole oraz organizacją Toczka Dostupu.

 

 

 

Koordynatorka: Natalia Kertyczak

Projekt dofinansowany przez National Endowment for Democracy.

 

 

 

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web