Decentralizacja w praktyce II – uczymy się od siebie nawzajem

Ukraina, kwiecień – grudzień 2019

Projekt stanowi kontynuację projektu „Decentralizacja w praktyce – uczymy się od siebie nawzajem”, realizowanego przez nas w 2018 roku. W ramach tegorocznego projektu połączone hromady w obwodach chmielnickim, czerniowieckim, zaporoskim i czerkaskim, które w zeszłym roku opracowały plany zmian, otrzymają wsparcie szkoleniowe i konsultacyjne dot. pozyskiwania inwestycji oraz pisania wniosków projektowych. Dzięki temu hromady poczynią pierwsze kroki na rzecz realizacji opracowanych przez siebie planów. W projekcie wezmą też udział kolejne hromady, które wymienią się doświadczeniami z liderami innych połączonych hromad w istotnych dla zarządzania nimi obszarach. Dzięki spotkaniom z polskimi i ukraińskimi ekspertami i praktykami zajmującymi samorządem lokalnym, uczestnicy będą w stanie lepiej sprostać nowym obowiązkom i wyzwaniom. Projekt stwarza możliwość praktycznej wymiany doświadczeń pomiędzy osobami, odpowiadającymi za wdrożenie konkretnych rozwiązań na poziomie lokalnym, a tym samym wspiera reformę decentralizacji w Ukrainie.

Główne działania to:

  • spotkania obwodowe dla przedstawicieli połączonych hromad;
  • szkolenia dot. pozyskiwania inwestycji i pisania wniosków projektowych;
  • wizyty studyjne przedstawicieli połączonych hromad do innych obwodów w Ukrainie;
  • profilowane wyjazdy studyjne;
  • opracowywanie planów zmian przez liderów nowoutworzonych hromad;
  • wsparcie konsultantów;
  • wizyta studyjna do Polski;
  • forum podsumowujące dla przedstawicieli połączonych hromad.

 

Koordynatorka: Natalia Kertyczak

Projekt realizujemy z dwoma partnerami z Ukrainy: Stowarzyszeniem Nasze Podole oraz organizacją Towarzystwo Lwa.

 

Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

 

 

 

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web