Co dalej w naszych gminach? Plany zmian i wymiana doświadczeń

W dn. 10-11 grudnia 2018 we Lwowie, podczas dwudniowego forum podsumowaliśmy realizację projektu „Decentralizacja w praktyce – uczymy się od siebie nawzajem”, w gronie kilkudziesięciu uczestników projektu, a także partnerów, trenerów i ekspertów zaangażowanych w jego realizację.

„Powinniśmy razem iść drogą solidarności” – powiedział obecny na otwarciu forum konsul RP we Lwowie Krzysztof Jachowicz, podkreślając jak istotne dla Polski jest konsekwentne wspieranie przemian na Ukrainie.

Łącznie w forum wzięło udział 50 osób, w tym 38 przedstawicieli samorządów połączonych gmin z obwodu chmielnickiego, czerkaskiego, czerniowieckiego i zaporoskiego, którzy aktywnie brali udział w projekcie. Kilkudziesięciu uczestników wymieniło się doświadczeniami z zakresu reformy samorządowej i podsumowało swoją aktywność w projekcie. W szczególności uczestnicy ocenili na ile przydatne dla nich były takie działania jak wzajemne wizyty studyjne oraz wizyta studyjna do Polski, a także zaprezentowali opracowane przez siebie plany zmian w swoich gminach.

Gminy uczestniczące w projekcie opracowały takie plany zmian na podstawie inspiracji zebranych podczas spotkań obwodowych, wizyt studyjnych do innych obwodów Ukrainy oraz do Polski. W przygotowywaniu planów zmian wspierali ich ukraińscy konsultanci, specjalizujący się w temacie decentralizacji. Łącznie w ramach projektu takie plany przygotowało 21 gmin, przy czym niektóre gminy przygotowały kilka planów zmian, dotyczących różnych obszarów (łącznie powstało 25 planów, dotyczących takich zagadnień jak organizacja pracy placówek oświatowych, rozwój lokalnej turystyki, rozwój spółdzielni rolniczych, działalność ośrodków kultury, wywóz odpadów itd.). Prezentacja planów zmian na forum była okazją do dyskusji pomiędzy uczestnikami na temat realizacji planów oraz do zadawania dodatkowych pytań.

Program forum uzupełniły wystąpienia ekspertów poświęcone m.in. reformie oświaty, reformie systemu opieki zdrowotnej, tworzeniu budżetu gminy z udziałem obywateli, komunikacji z mieszkańcami oraz tworzeniu agencji rozwoju lokalnego. Po krótkich wystąpieniach na dany temat, uczestnicy mieli możliwość bardziej szczegółowego porozmawiania z zaproszonymi ekspertami podczas stolików eksperckich. Ukraińscy eksperci przedstawili też dostępne możliwości finansowania, które mogą być przydatne dla uczestników w realizacji opracowanych planów zmian.

Projekt „Decentralizacja w praktyce – uczymy się od siebie nawzajem” realizuje Fundacja Edukacja dla Demokracji z dwoma partnerami z Ukrainy: Stowarzyszeniem Nasze Podole oraz organizacją Towarzystwo Lwa. Projekt współfinansowany w ramach polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP oraz dofinansowany w ramach Programu Study Tours to Poland realizowanego przez Fundację Liderzy Przemian ze środków Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web