Edukacja Globalna 2016-2017 – Regranting dla NGO

Polska, 2016-2017

Finansujemy projekty z zakresu edukacji globalnej w całej Polsce poprzez mechanizm regrantingu i dzięki środkom z programu polskiej współpracy rozwojowej MSZ RP.

Projekty mogą być kierowane do szerokiej publiczności i realizowane wszędzie w Polsce poza miastami liczącymi ponad 500 tys. mieszkańców. Każdego roku projektu przeprowadzimy jeden otwarty konkurs grantowy, z dwoma ścieżkami. W dwóch edycjach konkursu grantowego organizacje pozarządowe z Polski będą mogły wnioskować o dotacje o maksymalnej wysokości 35 000 zł (ścieżka A – dla bardziej doświadczonych organizacji) lub 8 000 zł (ścieżka B – dla organizacji mniej doświadczonych) – przeznaczymy na nie łącznie ponad 1 milion zł. Wnioskodawcy będą mieli możliwość skorzystania ze spotkań informacyjnych, grantobiorcy – ze spotkań instruktażowych dot. realizacji zapisów umowy.

Realizacja projektów będzie podlegała monitoringowi – koordynatorka będzie odwiedzać część projektów w miejscu ich realizacji, Polska Pomockonsultować powstające treści merytoryczne (publikacje) by upewnić się że odpowiadają zapisom „Kodeksu ws. obrazów i wiadomości” a także utrzymywać stały kontakt z wszystkimi realizatorami dofinansowanych projektów.

Projekt współfinansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP

Koordynatorka:

Katarzyna Krzemińska

katarzyna.krzeminska@fed.org.pl

+48 601 477 077

UdostępnijShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

Kontakt do nas

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web