Wirtualna przestrzeń wymiany doświadczeń

Dwa dni międzynarodowych spotkań w przestrzeni wirtualnej oraz dzielenia się doświadczeniami zarówno z różnych krajów jak i z różnych społeczności w Ukrainie – tak krótko można opisać forum online, które miało miejsce 25-26 lutego 2021 roku. W forum wzięło udział ok. 50 uczestników i uczestniczek, w tym osoby uczestniczące w projekcie „Fostering Local Reforms in Ukraine’s Regions” oraz inne osoby zainteresowane działalnością na poziomie hromad –  reprezentujące zarówno samorządy lokalne jak i organizacje pozarządowe.

Wspólnie z ekspertami i ekspertkami z Ukrainy, a także Polski, Holandii i Norwegii poznawaliśmy doświadczenia z takich obszarów jak komunikacja z mieszkańcami, partycypacja, rozwiązywanie konfliktów i dialog, diagnoza lokalna. Uczestnicy i uczestniczki tegorocznego projektu mieli również okazję przedstawić rezultaty przeprowadzonych przez siebie na początku roku diagnoz lokalnych.

Forum odbyło się całkowicie w przestrzeni wirtualnej – na platformie Zoom, z towarzyszącą mu transmisją na portalu Facebook. Poniżej prezentujemy nagrania wszystkich sesji Forum (nagrania dostępne w języku ukraińskim).

Sesja otwierająca – prezentacja programu forum:

 • Jurij Stepanec, Stowarzyszenie „Nasze Podole”
 • Anastasiia Prokopenko, Organizacja „Toczka Dostupu”
 • Natalia Kertyczak, Fundacja Edukacja dla Demokracji

 

Panel 1. Angażowanie mieszkańców i komunikacja samorządów z ze społecznością lokalną. Polskie, holenderskie i ukraińśkie doświaczenie – wyzwania i możliwości.  

 • Ralph du Long, deputowany parlamentu regionalnego prowincji Drenthe, Holandia
 • Tomasz Telesiński, dyrektor Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Polska
 • Alina Diaczenko, dyrektorka „Instytutu rozwoju miast” (2017-2020), ekspertka ds. komunikacji, Ukraina
 • Moderacja: Jurij Stepanec

 

Panel 2. Poszukiwanie porozumienia przez dialog. Czy dialog może być realnym instrumentem rozwiązywania konfliktów w społecznościach lokalnych.

 • Christiane Seehausen, Nansen Centre for Peace and Dialogue, Norwegia
 • Oleh Owczarenko, Sieć Facylitatorów Dialogu, Ukraina
 • Moderacja: Natalia Kertyczak

 

Panel 3.  Jak zadbać o równe podejście w procesach partycypacyjnych. Korzyści z włączania przedstawicieli i przedstawicielek różnych grup do podejmowania decyzji.

 • Ewa Stokłuska, Fundacja Edukacja dla Demokracji
 • Natalia Czermoszencewa, Organizacja „Nowa Generacja”
 • Moderacja: Tetiana Durniewa

 

O diagnozie lokalnej w czasach online – czy i jak przeprowadzać diagnozę lokalną w warunkach pandemii?

Justyna Szymańska, koordynatorka projektów i trenerka, Stowarzyszenie Pracownia Etnograficzna im. Witolda Dynowskiego.

Prezentacje diagnoz lokalnych przeprowadzonych w ramach projektu w 2021 roku:

Sesja 1

Sesja 2

Zapraszamy do oglądania oraz subskrybowania naszego kanału na YouTube!

 

Forum odbyło się w ramach projektu realizowanego wspólnie z dwoma partnerami z Ukrainy: Stowarzyszeniem Nasze Podole oraz organizacją Toczka Dostupu.

Projekt dofinansowany przez National Endowment for Democracy

projekt i realizacja strony internetowej: rock the web